Netherlands

Casus

 

”Door een goede analyse is een groot financieel risico voorkomen.”

Oorzaak
De Arbeidsvoorwaardencheck van Aon bracht aan het licht dat de collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering van een stucadoorsbedrijf niet was aangepast aan de nieuwe AOW-leeftijd, maar nog eindleeftijd 65 jaar was. De arbeidsvoorwaardelijke toezegging aan de medewerkers was echter wel gebaseerd op gewijzigde AOW-leeftijd. In geval van langdurige arbeidsongeschiktheid van een medewerker kost de werkgever dit maximaal 2 jaar extra inkomensaanvulling, waarvan de kosten nu zijn voorkomen.

Risico’s
Door wijziging van wet- en regelgeving sluit de arbeidsvoorwaardelijk toezegging niet meer aan bij de huidige verzekering. Hierdoor ontstaat voor de werkgever een groot financieel risico op het moment dat een medewerker arbeidsongeschikt is of raakt. De werkgever gaat er eigenlijk van uit dat wijziging van wet- en regelgeving automatisch ook worden meegenomen in de bestaande verzekeringen. Het tegendeel is waar. Hierdoor kunnen werkgevers voor onverwachtse financiële claims komen te staan.

Oplossing
Door onze relaties regelmatig te informeren over de wijzigingen in wet- en regelgeving, attenderen wij relaties proactief op mogelijke gevolgen die deze wijzigingen kunnen hebben op de bestaande werknemersverzekeringen. Bovendien inventariseren wij aan de hand van een klantprofiel de bestaande arbeidsvoorwaardelijke toezegging. Door een goede inventarisatie kunnen wij eventuele hiaten in arbeidsvoorwaardelijke toezegging (c.q. CAO-toezegging) ten opzichte van de bestaande verzekeringsdekking adequaat opsporen en oplossen.


>> Lees nog een case uit de praktijk