Netherlands

Inkomensgarantie

 

Oplossingen

Analyse & advies
Inkomensverzekeringen voor uw medewerkers hangen nauw samen met wet- en regelgeving en bestaande overheidsvoorzieningen. Denk daarbij aan de regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en Inkomensvoorziening volledig en duurzaam arbeidsongeschikten (IVA). Om te komen tot het juiste advies ten aanzien van inkomensverzekeringen maakt Aon deze complexe materie voor u eerst inzichtelijk. Vervolgens informeren wij naar wens eventueel andere beslissers en de OR. Daarna bepaalt Aon met u de juiste uitgangspunten voor het onderzoek door bijvoorbeeld het uitvoeren van een arbeidsvoorwaardenscan en inventarisatie van verplichte bedrijfstak- of CAO-voorzieningen.

Passende productvoorwaarden
Op basis van een uitgebreid marktonderzoek selecteren wij met u de beste verzekering die aansluit op uw arbeidsvoorwaardelijke verplichtingen. Hierbij zijn zaken als premie, dekking, ondersteuning bij beperking van de verzuim- en WGA-duur en voldoen aan wet- en regelgeving (Pensioenwet) bepalend.

Actualiteit & service
Tijdens de looptijd van de verzekering kunt u uiteraard rekenen op de uitgebreide service en ondersteuning van Aon. Hierbij kunt u denken aan ondersteuning bij schade-afwikkeling, het actualiseren van de lopende polis aan wijzigende wetgeving en het periodiek benchmarken van premie en condities.

Begeleiding bij schade
De begeleiding van arbeidsongeschikte (ex-) medewerkers kunt u volledig laten uitvoeren door onze gespecialiseerde schadebehandelaars. Zij ondernemen proactief acties ten aanzien van schadelastbeheersing, waarbij u kunt denken aan het benutten van No-Riskstatus, subsidies, vervroegde IVA-aanvraag, inzet van interventies en co-financiering.