Netherlands

Casus

 

”Aon schakelde deskundigen in en speelde een centrale rol waardoor het proces werd versoepeld.”

Oorzaak
Medewerkers ontdekken dat er koper is gestolen uit een transformatorhuis, waardoor er 4.000 liter olie in de kelder is gelopen. Er stond al water in de kelder en daardoor overstroomde de kelder. Via een schakelruimte is de olie naar buiten gestroomd en hierdoor is de omgeving vervuild.

Risico’s
Het gevolg is een schade van ongeveer EUR 1.000.000. Het grootste probleem bij deze schade was de hoogte van de opruimingskosten van de olie. Doordat de olie snel is opgeruimd is de schade aan de omgeving beperkt gebleven. Wellicht waren de opruimingskosten lager uitgevallen wanneer er meer tijd was geweest voor onderhandeling met de schoonmakers.

Oplossing
Aon heeft een coƶrdinerende rol gespeeld wat het proces heeft versoepeld en versneld. Aon heeft de zaak bij de betreffende verzekeraars gemeld en na overleg een expert ingeschakeld. In opdracht van verzekerde werd een bodemonderzoek gedaan waarvan de eerste resultaten bekend werden en waaruit bleek dat ca 700 m3 ondergrond in min of meerdere mate vervuild waren en dat maatregelen getroffen dienden te worden om de vervuiling te isoleren en te voorkomen dat het grondwater aangetast zou worden en vervolgens de grond te saneren. Verder onderzoek werd opgestart naar de oorzaak van de lekkage. Vervolgens is tevens de sanering opgestart die nog steeds niet is afgerond (2014). In de tussentijd heeft Aon met verzekeraars onderhandeld over een schikking op basis van de geschatte uiteindelijke saneringskosten op basis waarvan de zaak recentelijk geschikt is.


>> Lees nog een case uit de praktijk