Netherlands

Milieu

 

De impact van een milieuschade kan zeer ingrijpend zijn voor de bedrijfscontinuïteit

De wet- en regelgeving op milieugebied neemt steeds meer toe. Niet alleen in Nederland, maar ook in de rest van Europa. In toenemende mate eisen overheden en opdrachtgevers in vergunningen en contracten een milieuverzekering van u. Ook met een milieuvergunning kunt u milieu- en financiële schade ondervinden of veroorzaken. Wij begrijpen dat u aan alle milieu wet- en regelgeving wilt voldoen. En dat u niet negatief in het nieuws wilt komen. Een ongeluk zit echter in een klein hoekje. Naast uw reputatie, kunnen de gevolgen voor het milieu en uw omgeving enorm zijn. De bedrijfscontinuïteit kan daardoor in het geding komen.

"De nasleep van een milieuschade heeft veel langer geduurd dan wij vooraf hadden ingeschat."
 

Start verhaal  

 

 

"Een ongelukkige samenloop van omstandigheden zorgde voor een grote vervuiling."
 

Start verhaal  

 

 

 

 

 

Milieu

Oorzaken, gevolgen en oplossingen