Netherlands

Milieu

 

Oorzaken en impact

 
 • Forse saneringskosten
 • Opruimingskosten
 • Waardevermindering
 • Claims
 • Bedrijfsschade

 

 
 • Bedrijfsstilstand
 • Waardevermindering activa
 • Omzetverlies
 • Imago/reputatieschade
 • Faillissement
 • Grote kennis van voorwaarden en verzekeringsmarkt
 • Aon is een van de belangrijkste spelers in de markt
 • Betrouwbaar en objectief advies door onafhankelijk makelaar
 • Onderscheidend door ondersteuning eigen consultants
 • Financiële zekerheid, bescherming van balans en bedrijfscontinuïteit
 • Voorkomen/reduceren liquiditeitsproblemen door adequate schadebehandeling
 • Dekkingshiaten opvangen uit traditionele verzekeringsvormen
 • Ondersteuning d.m.v. crisismanagement bij schade
Lees verder ›