Netherlands

Milieu

 

Oplossingen

Analyse & advies
Aon biedt u financiële zekerheid in geval er financiële schade ontstaat door een milieu-incident. Dit doen wij door het milieurisico te verzekeren, rekening houdend met het profiel van uw bedrijf. Dit betekent dat wij u helpen om het milieurisico in kaart te krijgen. We zorgen voor passende polisvoorwaarden en een betaalbare premie. En stemmen deze af op uw brand- en aansprakelijkheidsverzekeringen. De meeste milieupolissen bieden dekking voor de kosten die u moet maken om de omvang van de schade te beperken, ook om uw reputatie te beschermen. Onze crisismanagementexperts staan paraat om u bij te staan als zich een incident voordoet.

Passende productvoorwaarden
De milieuverzekering biedt een complete dekking. Daaronder valt: saneringskosten, personenschade, zaakschade, hinder, schade aan de biodiversiteit/ELD, bedrijfsschade, kosten van verweer, bereddingskosten en crisismanagement. Deze dekking wordt geboden op eigen locaties, op die van derden en tijdens transport.

Actualiteit & service
Aon controleert wat er gebeurt op het gebied van wet- en regelgeving. En kijkt naar veranderende marktomstandigheden. We zorgen dat de verzekeringsvoorwaarden actueel blijven en onderzoeken regelmatig of de condities nog concurrerend zijn. Vanzelfsprekend kunt u op Aon rekenen om schade zo soepel mogelijk af te wikkelen. En geven wij u niet alleen advies over verzekeringen, maar ook over het vormen van contracten waar milieu een onderdeel is.

Begeleiding bij schade
Aon beschikt over een deskundig schadeteam. Ook kan van de kennis van onze internationale specialisten gebruik gemaakt worden. Tevens schakelen we desgewenst onze crisismanagementexperts in. Om reputatie- en imagoschade te voorkomen of te beperken. Of om grip te krijgen op een incident.