Netherlands

Contractmanagement

 

Optimaliseer uw grip op recallrisico’s

Contractuele risico's vormen voor veel bedrijven een belangrijke 'blinde vlek' voor risicobeheer. Ook in het geval van een recall kan een gebrekkige contractvorming leiden tot aanzienlijke financiële risico’s. Daarom is het essentieel dat uw contractmanagement geoptimaliseerd wordt.

Wij hebben een methode ontwikkeld om contractrisico’s beheersbaar te maken. Door onderzoek te combineren met workshops en interviews met alle betrokkenen, optimaliseren wij samen met u het contractmanagementproces. Dit wordt bereikt door individuele contractrisicobeoordelingen uit te voeren, een discussie te faciliteren over de risicobereidheid van uw organisatie en het contractvormingsproces te verbeteren.

Dit resulteert in:
  • inzicht in recall- en aansprakelijkheidsrisico’s die voortvloeien uit contracten
  • inzicht in hoe deze risico’s zich verhouden tot risicobereidheid van de organisatie
  • begeleiding bij de implementatie van een robuust contractueel riskmanagementproces
 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden of een advies op maat? Neem dan vrijblijvend contact ons op.
Meer info