Netherlands

Recall Respons- en crisistraining

 

Voorbereid op een recall

Organisaties worden in toenemende mate ter verantwoording geroepen voor hun acties door klanten, toezichthouders, financiers, media en vele anderen. Wanneer een crisis zich voordoet kunt u niet alleen op gezond verstand en veerkracht vertrouwen. Er wordt van u verwacht dat u een crisis snel en goed oplost, juist op het moment dat de situatie voor uzelf erg onvoorspelbaar is. Om goed te reageren op een crisissituatie is een goede voorbereiding van groot belang.

Verklein uw achterstand bij een recall

Een goede voorbereiding begint bij bewustwording. Door inzichtelijk te maken waar de kritieke punten in uw organisatie zitten, kunt u adequaat reageren op een crisis en de gevolgen beperken. Hoe reageert u op het moment dat het zich voordoet? In een solide crisisplan legt u vast hoe u omgaat met een crisissituatie. Dit plan vormt de basis, maar hiermee borgt u nog niet uw snelle en adequate respons in het geval van een recall.

Trainingen gebaseerd op uw eigen praktijk

De trainingen van Aon in samenwerking met COT  (Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement) geven u scherp inzicht in factoren die u zelf in de hand heeft. De trainingen zijn altijd gebaseerd op (eigen) praktijksituaties, zodat u een reëel beeld krijgt van wat er op u afkomt in een crisissituatie. De gespecialiseerde crisisconsultants van COT helpen u met onderstaande diensten:

  • vormgeven en implementeren van een crisisplan voor recalls
  • trainen met crisissimulaties gebaseerd op realistische scenario’s
  • interactieve workshops voor crisisteam of directie
  • (interactief) oefenen met een online crisisgame
 

Minimale impact recall door inzicht

Een goede voorbereiding van directie, management en werknemers zorgt voor een adequate respons op een recall. U verkleint zo de achterstand met als resultaat een minimale impact. Wilt u meer weten over respons- en crisistrainingen voor uw organisatie? Wij helpen u de risico’s rondom recall beheersbaar te maken en beantwoorden graag al uw vragen.
Meer info