Netherlands

Recall: risicobeheer en verzekeringen

 

Bij de productie, de opslag en het vervoer van voedsel en (consumenten)producten kan er op vele manieren een productiefout ontstaan met risico’s voor de veiligheid of een contaminatie plaatsvinden waardoor de voedselveiligheid in gevaar komt. Ieder scenario is anders. Maar wanneer een besmetting een gevaar voor de volksgezondheid vormt, kunt u plotseling geconfronteerd worden met aansprakelijkheidsclaims, bedrijfsstilstand, een flinke financiële impact en reputatieschade.

Recallverzekeringen

Bij een recall krijgt u te maken met verschillende kosten die behoorlijk kunnen oplopen en uiteindelijk zelfs de continuïteit van uw bedrijf in gevaar brengen. Om te grote financiële tegenvallers te voorkomen, heeft u de mogelijkheid de volgende recallrisico’s te verzekeren:

  • Afpersingskosten
  • Rehabilitatiekosten
  • Vernietigingskosten
  • Consultantskosten
  • Recall kosten 1st en 3rd party
  • Vervangingskosten
  • Herdistributiekosten
  • Bedrijfsschade (van verzekerden)
  • Negatieve publiciteit
 

Recallrisico op maat verzekeren

Vanuit de inzichten van uw Recallplan en/of onze Scenario-analyse kunnen wij de voor u relevante financiële risico’s op maat voor u afdekken. Zowel voor aansprakelijkheidsschade als uw eigen schade. Bij Aon kunt u al uw risico’s rondom recall onderbrengen bij één gespecialiseerde partij. Onze specialisten zoeken met onze inkoopkracht altijd naar de best passende oplossing voor uw specifieke situatie.

Contact

Wilt u meer weten over risicobeheer en verzekeringen voor uw recallrisico? Wij helpen u de risico’s rondom recall beheersbaar te maken en beantwoorden graag al uw vragen.
Meer info