Netherlands

Product risk management

 

Zorg dat uw productkwaliteit op orde is

Een productrecall komt altijd onverwacht en kan elk bedrijf overkomen. Het is echter van essentieel belang dat u dit binnen uw mogelijkheden probeert te voorkomen. Hoe goed heeft u uw risicomanagement binnen de productlevenscyclus op orde? En is dit binnen uw organisatie op een eenduidige manier georganiseerd?

Om uw risicomanagement binnen de productlevenscyclus te optimaliseren, is het belangrijk om alle relevante aspecten in hiervan te toetsen, zoals het product, de compliance regels en de organisatorische- en gedragsaspecten door de hele keten. Dit legt mogelijke hiaten bloot die kunnen leiden tot een grotere kans op een recall en de kosten die hiermee gepaard gaan.

Samen met u analyseren wij de deze cyclus en zorgen wij voor:
  • inzicht in de volwassenheid van uw inspanningen in vergelijking met risk management best practices
  • vergroting van de effectiviteit en kostenefficiëntie van mogelijke risicobeheersmaatregelen
  • begeleiding bij formulering en implementatie van een eenduidig beleid
 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden of een advies op maat? Neem dan vrijblijvend contact ons op.
Meer info