Netherlands

Verwerf en behoudt een belangrijke plek in de supply chain van de klant

 

Werkkapitaaloptimalisatie beschermt de continuïteit en maakt investeren mogelijk

De recente crisis veroorzaakt door het coronavirus wordt branche breed gevoeld, ook in de transport, logistiek en groothandel. De impact op het economisch klimaat is groot en we zien veel verstoringen in de supply chain. Maar wat zijn naast deze onvoorziene crisis de grootste uitdagingen voor deze sectoren?

Om als bedrijf te kunnen blijven groeien en innoveren, is het belangrijk over voldoende werkkapitaal te beschikken. Hiermee kan geïnvesteerd worden in de toekomst. Maar hoe zorgt uw bedrijf voor het optimaliseren van het werkkapitaal? Hoe biedt u toegevoegde waarde aan de supply chain? En hoe genereert u toch groei in zwaardere tijden?

Inzet van financieringsvormen

De logistiek en groothandel zijn sterk afhankelijk van leveranciers die de producten leveren. Vaak zijn deze gevestigd in emerging markets in bijvoorbeeld Azië. Uw organisatie kan nog zo goed draaien, maar een verstoring bij een van deze leveranciers kan vergaande gevolgen hebben voor de continuïteit. Denk aan de huidige coronacrisis, een natuurramp of politieke omwenteling die de levering van onderdelen belemmeren. Om de gevolgen van dit soort problemen te kunnen overzien, is de inzet van verschillende financieringsvormen een goede optie.

Digitalisering en cyberrisico’s

Steeds meer processen in de logistiek zijn gedigitaliseerd. Daardoor kan er sneller en efficiënter gewerkt worden. Er zitten echter ook risico’s aan de toegenomen digitalisering. De kans op een hack wordt groter. Dat geldt niet alleen voor de eigen organisatie, maar ook voor andere partners in de supply chain. Ook digitale bedrijfsspionage of schending van privacywetgeving zijn risico’s waar u zich bewust van moeten zijn. Dit vraagt om investeringen in beveiligings- én risicomanagementoplossingen. Door extra werkkapitaal vrij te maken of te financieren, kunt u snel kan worden geïnvesteerd in dit soort oplossingen.

Impact van verstoring in de supply chain verkleinen

De toetreding van een partij die de markt dusdanig verandert dat er sprake is van disruptie, kan een reden zijn voor bedrijven om het werkkapitaal te optimaliseren. Zijn er extra financiële middelen nodig om snel te investeren en zo de (nieuwe) concurrent bij te benen? Of wordt ingezet op innovatie om zelf met een tegenactie te komen die de impact van de verstoring verkleint? Het zijn situaties die in elk marktsegment voorkomen, maar zeker in de logistiek en groothandel voor grote impact kunnen zorgen. Denk bijvoorbeeld aan een bedrijf dat als eerste grootschalig drones gaat inzetten en daarmee de kosten voor het wagenpark drastisch terugbrengt en levertijden verkort. Nu wellicht nog toekomstmuziek, maar over een aantal jaar is dit misschien wel een snel en efficiënt productieproces dat andere bedrijven, die niet of langzamer innoveren, de nekslag toedient.

Werkkapitaal: continuïteit borgen of zelfs groeien

Economische groei of krimp is een belangrijke maatstaf voor bedrijven om te bepalen of ze willen investeren in groei. In een bloeiende economie is het aantrekkelijk om zelf te groeien. In mindere economische tijden kan het echter een strategische zet zijn om ook op groei in te zetten om zo concurrenten op achterstand te zetten. Werkkapitaaloptimalisatie zorgt ervoor dat u de benodigde extra financiële middelen verkrijgt. Zowel in economische voor- als tegenspoed kan financiering dus nodig zijn om verdere groei mogelijk te maken.

Optimalisatie in de supply chain

Hoe verwerft of behoudt uw organisatie een belangrijke plaats in de supply chain van de klant? Het start bij openstaan voor het introduceren van nieuwe concepten. De logistieke sector draait al lang niet meer enkel om producten van A naar B vervoeren. Innovatie is broodnodig, maar vergt ook de nodige slimme investeringen en werkkapitaal.

 

Werkkapitaal is nodig om de supply chain te optimaliseren
Kiezen voor een ander businessmodel betekent veel investeren en innoveren. Dat kan alleen met een goede financiële onderbouwing en een weldoordacht plan van aanpak. Zet u de volgende stap naar duurzame groei en innovatie?

Tien aanbevelingen om toegevoegde waarde te kunnen bieden binnen de supply chain:

  1. innovatie: maak uw bedrijfsvoering relevant voor de vraag van de markt;
  2. transparantie: inzicht in de supply chain is van belang voor de kwaliteit van het product;
  3. veiligheid: kennis van regels, liability en compliance;
  4. zekerheid: het veiligstellen van een constante aanvoer van producten;
  5. digitalisering: automatiseer (logistieke) processen middels IT en mechanisatie;
  6. klantbehoefte: pas het (logistieke) proces zoveel mogelijk aan op de diversiteit in klantbehoeften en vertaal deze naar structuren en processen;
  7. combineer: ga op zoek naar de juiste combinatie van mensen, processen en IT en koppel dit aan klantbehoefte;
  8. consolidatie: breng goederenstromen van producenten en retailers samen;
  9. strategische samenwerking; zoek strategische partners, samen sta je sterker
  10. standaardisatie en specialisatie.

Wilt u meer weten over hoe werkkapitaaloptimalisatie ook uw bedrijf kan helpen groeien?

Download het kennisdocument ‘Werkkapitaal optimaliseren in de transport en logistiek’