Netherlands

Een Co2-vrije gebouwde omgeving

 

Verduurzaming van bouw, infrastructuur en warmtevoorziening

In 2030 moeten 1,5 miljoen woningen in Nederland verduurzaamd zijn. Dat betekent energieneutraal en gasloos (nieuw)bouwen en het transformeren van bestaande gebouwen. De energietransitie biedt veel kansen voor bouw- en installatiebedrijven. Daartegenover staan ook flinke uitdagingen, zoals de nieuwe stikstofnormen, verregaande complexiteit, gebouwenbeheer op afstand met bijkomende cyber-exposure, gebrek aan beschikbare bouwlocaties, hoge prijzen voor bouwmaterialen en gebrek aan geschoold personeel. Om van de energietransitie een succes te maken zijn dus de nodige investeringen en innovatie nodig.

Smart home-technologie en gebouwbeheerssystemen

Installatietechnische componenten spelen een belangrijke rol in de verduurzaming van de bouw. Het aandeel van de bouwproductie dat voor rekening komt van de installatiesector (de installatiequote) groeit dan ook verder door. De populariteit van bijvoorbeeld zonnepanelen en smart homes in de afgelopen jaren sterk stijgt sterk. De ontwikkeling van smart home-technologie zal zich de komende jaren verder doorzetten en ook binnen de utiliteitsbouw is nog een slag te maken op het gebied van gebouwbeheerssystemen en energiemanagement.

Geld, innovatie en schaalgrootte

De huidige stikstofnormen hebben een remmende werking op de planvorming en nieuwbouw. Om de energietransitie te versnellen, is daarom geld, innovatie en schaalgrootte nodig. Voor de verduurzaming van bestaande bouw en nieuwbouw is nieuwe technologie noodzakelijk om de kostprijs substantieel omlaag te krijgen en op grotere schaal te kunnen verduurzamen. Dit proces kan worden versneld door het aantrekkelijk te maken voor particulieren, woningcorporaties en gebouweigenaren om aan de slag te gaan met verduurzaming. Meer vraag zorgt voor continuïteit bij bedrijven en maakt innovaties en opschaling mogelijk en daarmee de energietransitie haalbaar en betaalbaar. Subsidies zijn hierbij cruciaal.

Hoe voorkomt en beperkt u risico’s rondom de energietransitie?

CO2-besparing is niet alleen overschakelen op andere energiebronnen, maar vooral isoleren, industrialiseren en innoveren. Dit vraagt om investeringen, terwijl de vaste kosten doorlopen. De energietransitie brengt niet alleen tal van kansen met zich mee, maar ook de nodige nieuwe risico’s en uitdagingen. Hoe beperkt u deze risico’s en voorkomt u onnodige schade? Aon beantwoordt deze vragen en kijkt samen met u naar de mogelijkheden om commercieel voordeel te halen en verder te groeien.