Netherlands

Klimaat neutrale industrie

 

Hoe wordt de overgang naar andere energiebronnen en het verduurzamen van de grondstoffenstromen een succes?

De Nederlandse industrie behoort tot de grootste energieverbruikers van Nederland. Door de grote hoeveelheden die verbruikt worden, is het op dit moment nog niet mogelijk om volledig over te stappen op groene energie. Om toch de volgende stap te zetten in de energietransitie, en de doelen van het klimaatakkoord te realiseren, moet er geïnvesteerd en geïnnoveerd worden. Alleen op die manier kan de industrie profiteren van de kansen die het gaat bieden. Tegelijkertijd neemt de druk op bedrijven toe om over te stappen, ook vanuit de verzekeringsmarkt. Groene en zwarte lijsten circuleren reeds bij financiers en verzekeraars.

Dichtdraaien gaskraan dwingt tot innoveren

De Nederlandse industrie heeft jarenlang kunnen profiteren van de beschikbaarheid van goedkoop Gronings gas. Nu het kabinet heeft besloten dat de gaskraan in 2030 helemaal dichtgaat, moet de industrie zich voorbereiden op een toekomst met vervangende (duurzame) energiebronnen. Denk hierbij aan het gebruik van reststromen, biomassa als grondstof, hernieuwbaar gas, blauwe en groene waterstof, CO2 uit de lucht, procesefficiëntie en energie besparen door processen te verbeteren. Dit proces dwingt bedrijven tot innoveren en extra reserves op te nemen voor investeringen.

Nieuwe financiering nodig voor succes

De financiële risico’s van investeringen voor de energietransitie zijn niet altijd duidelijk en verschillen per bedrijf. Om de energietransitie van uw bedrijf een succes te maken, is de hulp van financiers nodig. Zij zullen inspraak eisen en de voorwaarden van groene leningen willen afstemmen op de doelstellingen en mogelijkheden van uw bedrijf. Deze samenwerking vraagt bedrijfseconomische aanpassingen en een omschakeling in denken, maar brengt ook nieuwe risico’s met zich mee.

Hoe voorkomt en beperkt u risico’s rondom de energietransitie?

CO2-besparing is niet alleen overschakelen op andere energiebronnen, maar vooral innoveren binnen bedrijfsprocessen. Dit vraagt om investeringen, terwijl de vaste kosten doorlopen. De energietransitie brengt niet alleen tal van kansen met zich mee, maar ook de nodige nieuwe risico’s en uitdagingen. Hoe beperkt u deze risico’s en voorkomt u onnodige schade? Aon beantwoordt deze vragen en kijkt samen met u naar de mogelijkheden om commercieel voordeel te halen en verder te groeien.