Netherlands

Samen werken aan een volledig milieuvriendelijk elektriciteitssysteem

 

Investeren en innoveren in duurzame elektriciteit biedt veel kansen voor diverse sectoren

De overheid zet al jaren in op het verduurzamen van (energie)opwekking. Zo heeft de invoering van de SDE-subsidies (Stimulering Duurzame Energieproductie), en later SDE+ en SDE++, een boost gegeven aan de aanleg van windenergie- en zonne-energieparken. Ook projecten geothermie (of aardwarmte) projecten werden hiermee gestimuleerd. Deze positieve ontwikkelingen bieden netbeheerders, energieleveranciers en energieproducenten veel kansen, maar ook nieuwe uitdagingen.

Nieuwe infrastructuur energienet

In de toekomst moeten energienetten geschikt zijn voor ‘tweerichtingsverkeer van energie’ en nieuwe grote gebruikers. Alle traditionele en nieuwe energie moet via kabels en leidingen van netbeheerders vervoerd worden. Om dit goed te kunnen blijven doen, moet de infrastructuur op sommige plekken worden aangepast en uitgebreid. Bovendien zoeken netbeheerders naar slimme en efficiënte oplossingen om de pieken in vraag en aanbod op te vangen en te overbruggen. De initiatieven voor duurzaamheidsprojecten verlopen dusdanig stormachtig dat veel netbeheerders het niet altijd meer kunnen bijhouden in termen van mankracht en investeringen.

Investeren in innovaties en installaties

Voor energieproducenten en -leveranciers gelden andere uitdagingen. Voor hen ligt de focus de komende jaren op duurzame energiebronnen, zoals windenergie op land of op het water (offshore), geothermie, biomassa, zonne-energie en kernenergie. Om concurrerend te blijven zijn investeren in nieuwe innovatie en installaties nodig. Deze omschakeling vraagt bedrijfseconomische aanpassingen en een omschakeling in denken, maar brengt ook risico’s met zich mee die nog niet altijd worden onderkend binnen de energiesector.

Hoe voorkomt en beperkt u risico’s rondom de energietransitie?

De energietransitie brengt niet alleen tal van kansen met zich mee, maar ook de nodige nieuwe risico’s en uitdagingen. Hoe beperkt u deze risico’s en voorkomt u onnodige schade? Aon beantwoordt deze vragen en kijkt samen met u naar de mogelijkheden om commercieel voordeel te halen en verder te groeien.