Netherlands

Klimaatneutrale landbouw en landgebruik

 

Succesvol blijven door innovatie

Vanuit het klimaatakkoord zet de overheid fors in op het verduurzamen van (energie)opwekking. Hoewel er veel weerstand is, staat de Nederlandse landbouw en agrifood wereldwijd bekend om zijn innovatie, en dat blijkt ook nu weer. Duurzame ontwikkelingen zorgen er echter ook voor dat veel bedrijven voor nieuwe uitdagingen komen te staan. Denk bijvoorbeeld aan de veranderingen in wet- en regelgeving en de nieuwe stikstofnormen.

Energie-efficiëntie en emissiereductie

Veel boeren en veehouderijen hebben de laatste jaren geïnvesteerd in vertical farming (stapelen van vee), kweekvlees, biomassa, geothermie (aardwarmte), zonne- en windenergie en allerlei andere vormen van duurzame landbouw. De uitdaging zit hem daarbij met name in het vinden van evenwicht tussen emissies en opvangen van broeikasgassen en het produceren van hernieuwbare energie en biomassa. Hoe zorgt de boerderij en veehouderij van morgen voor meer energie-efficiëntie en emissiereductie? En hoe zorgt hij er tegelijkertijd voor dat het winstgevend en concurrerend blijft?

Nieuwe financiering en verzekeringen nodig

Om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen, de energietransitie te versnellen en genoeg brood op de plank te houden, is dus werkkapitaal, innovatie en schaalgrootte nodig. De financiële risico’s van investeren in oplossingen voor groene energie verschillen echter per boerderij of veehouderij. Ook kan het risicoprofiel van uw bedrijf veranderen, bijvoorbeeld wanneer er wordt besloten om het land vol te zetten met windmolens. Nieuwe kansen gaan samen met nieuwe vraagstukken. Om de energietransitie van uw bedrijf een succes te maken, moet u dus om de tafel met financiers en verzekeraars.

Hoe voorkomt en beperkt u risico’s rondom de energietransitie?

De energietransitie brengt niet alleen tal van kansen met zich mee, maar ook de nodige nieuwe risico’s en uitdagingen. Hoe beperkt u deze risico’s en voorkomt u onnodige schade? Aon beantwoordt deze vragen en kijkt samen met u naar de mogelijkheden om commercieel voordeel te halen en verder te groeien.