Netherlands

Duurzame mobiliteit

 

De inzet van duurzame energie voor transport over weg, het water en in de lucht vraagt om aanpassing van bedrijfsmodellen en andere manier van denken

De consument en bedrijfsleven vragen om verduurzaming als het gaat om transport en vervoer. Mobility as a Service (MaaS), online sales, elektrificatie, zorgplicht: het zijn allemaal relatief nieuwe ontwikkelingen die veel kansen en groeimogelijkheden bieden. Tegelijkertijd gaan klanten meer online op zoek naar mobiliteit en kiezen vaker voor shareplatforms. De groei van online sales zorgt voor minder ‘grip’ op de klant omdat het klantcontact verandert en vermindert.

Nieuwe spelers met innovatieve businessmodellen

De ontwikkelingen rondom duurzame mobiliteit zijn de laatste jaren in een stroomversnelling gekomen; batterijen met een langere levensduur, steeds meer laadpalen en de groeiende populariteit van tweedehands elektrische auto’s. Daarnaast gaat de ontwikkeling van rijhulpsystemen (ADAS) door en zijn er meer en meer veelbelovende MaaS-initiatieven. Door de verduurzaming van mobiliteit zullen er ook nieuwe spelers opstaan met innovatieve businessmodellen en moeten traditionele autofabrikanten, dealers en leasebedrijven hun activiteiten herzien. Het overheidsbeleid speelt een belangrijke rol bij de keuzes die landelijk worden gemaakt rondom vervoer? Kortom, de energietransitie zal onze mobiliteit de komende jaren ingrijpend veranderen.

Oriënteren en investeren in elektrische mobiliteit

Om de nieuwe wereld van elektrische mobiliteit volledig binnen te kunnen stappen, is investeren in nieuwe innovatie en IT noodzakelijk. Alleen zo kan uw bedrijf concurrerend blijven. Veel autodealers en leasebedrijven zoeken daarom naar extra kapitaal, vaak private equity, om dit mogelijk te maken. Maar het vraagt ook om bedrijfseconomische aanpassingen en een omschakeling in denken. En wat zeker niet vergeten mag worden: herzien van het risicoprofiel van uw bedrijf.

Hoe voorkomt en beperkt u risico’s rondom de energietransitie?

Het verduurzamen van mobiliteit speelt een belangrijke rol in de energietransitie. De energietransitie brengt niet alleen tal van kansen met zich mee, maar ook de nodige nieuwe risico’s en uitdagingen. Hoe beperkt u deze risico’s en voorkomt u onnodige schade? Aon beantwoordt deze vragen en kijkt samen met u naar de mogelijkheden om commercieel voordeel te halen en verder te groeien.