Netherlands

Energietransitie vereist creativiteit van ondernemers

 

In 2050 wil Nederland zijn overgestapt van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Van olie, gas en kolen, naar hernieuwbare bronnen, zoals zon, wind en aardwarmte. De energietransitie is daarmee een van de grootste maatschappelijke veranderingen van deze eeuw. Wat betekent dat voor bedrijven? Gebouwen moeten energieneutraal worden, machines moeten schoner produceren en vervoer moet groen worden.

Hoe leeft de energietransitie bij bedrijven?

Veel bedrijven en organisaties hebben groene doelstellingen maar vinden de energietransitie nog een abstract onderwerp. Het is een complex onderwerp waar we nog weinig van weten. Natuurlijk is het algemeen bekend dat de CO2-uitstoot omlaag moet, maar dat betekent nog niet dat er al een vastomlijnd beeld bestaat van hoe dat moet gebeuren. En behalve uitdagingen zal de energietransitie bedrijven ook kansen opleveren waar bedrijven en organisaties beter van kunnen worden.

Twee soorten organisaties

Simpel gezegd benaderen organisaties de energietransitie op twee manieren. De ene groep probeert zijn huidige bedrijfsmodel aan te passen naar de nieuwe eisen vanuit het klimaatakkoord. Bijvoorbeeld een fabriek die ‘van het gas af’ gaat en het productieproces aanpast naar een nieuwe, hernieuwbare energiebron. De andere groep is in de kern al onderdeel van de energietransitie of maakt gebruik van kansen die de energietransitie biedt. Tot welke groep bedrijven behoort u? Het is goed om daar in een vroegtijdig stadium over na te denken.

Creatieve oplossingen door handig samenwerken

Een groot struikelblok voor de energietransitie is de financiering. Want dat het geld kost, is zeker. Geld dat er in veel gevallen niet is. Vooral bij kleinere bedrijven is – zeker na de coronacrisis – geen geld voorhanden om de nodige investeringen te doen. Al het werkkapitaal wordt gebruikt om het bedrijf draaiende te houden. Het is dus voor veel bedrijven en sectoren een uitdaging om creatief te denken en samen te werken om mee te kunnen in de energietransitie. Om op een rendabele en efficiënte manier onze energiedoelen te behalen, moeten we kijken naar wat er wél mogelijk is. Een eerste stap is om met verschillende partijen, zoals investeerders, ondernemers, gemeenten en financiers, in gesprek te gaan over de wensen en mogelijkheden voor de toekomst. Samen overzie je beter waar er in de hele keten winst te behalen valt. Dit bredere perspectief geeft meer ruimte voor het vinden van creatieve oplossingen.

Van concreet naar creatief denken

Ondanks alle uitdagingen, lopen we in Nederland voorop als het gaat om de energietransitie. De manier waarop bedrijven, de overheid en het onderwijs samenwerken, is daarvoor de voornaamste reden. Dat we een klein land zijn, heeft ook voordelen, omdat we initiatieven en innovaties direct op kleine schaal kunnen toepassen. Hoe gaat uw bedrijf de nodige creatieve oplossingen vinden om straks te voldoen aan de klimaat eisen? Denk na over de mogelijke financiële impact, maar ook over de kennis en vaardigheden die uw personeel en management nodig hebben om het beste uit de energietransitie te komen.

Heeft u al een keuze gemaakt?

Om de gevolgen van het klimaatakkoord voor uw bedrijf concreet te maken, is het belangrijk om eerst te bepalen bij welke groep u behoort. Is het voor uw organisatie een kwestie van aanpassen en voldoen aan de eisen, ‘omdat het moet’? Of verandert de energietransitie het businessmodel van uw bedrijf compleet en levert het u nieuwe kansen op? Niks doen is geen keuze. Ik ga graag met u in gesprek en help u om op tijd na te denken over de energietransitie. Mail mij met een vraag of het maken van een afspraak [email protected]

Laat uw gegevens achter en wij nemen vrijblijvend contact met u op

Klik hier om uw e-mailvoorkeuren te beheren.