Netherlands

Risicomanagement inrichten in 3 stappen

 

Hoe risicovolwassen is uw organisatie en wat is uw risicoprofiel en risicobereidheid?

Risicomanagement helpt u om het succes van uw organisatie te vergroten. Maar waar moet u starten om dit effectief in te richten? Hoe volwassen is uw risicomanagement nu en waar wilt u heen? Treft u al maatregelen om de risico’s te beperken en hebben deze het gewenste effect? Welke bedrijfsrisico’s bent u bereid te nemen en welke wilt u absoluut voorkomen of beheersen? Het zijn slechts een aantal vragen die u zichzelf moet stellen wanneer u het risicomanagementproces gaat (her)inrichten.

 

Start van het risicomanagementproces

De inrichting van het risicomanagementproces start bij het meten van uw risicovolwassenheid, het ontwerp van de gewenste processen, inrichting van de organisatie en invulling van de risicofuncties. Hierna volgt de risico-inventarisatie, risicoanalyse en risicobeheersing. Onze experts adviseren en ondersteunen u bij de complete inrichting van het risicomanagementproces.

 

RMI - Risicovolwassenheid in kaart brengen

Aon’s Risk Maturity Index (RMI) brengt uw risicomanagementproces, -beleid en activiteiten in kaart en beoordeelt deze. U weet daarna direct waar u staat in uw risicovolwassenheid en kan dit als startpunt gebruiken bij het inrichten van uw risicomanagement.

Risk Maturity Index
 

Uw risicoprofiel en risicobereidheid bepalen

Wanneer u weet hoe risicovolwassen uw organisatie is, is het zaak om het risicoprofiel en de risicobereidheid van uw organisatie te bepalen. Om dit te doen, volgen wij onderstaande stappen:

  • relevante doelstellingen en risicogebieden in kaart brengen, inzicht in de organisatie verkrijgen en een model voor risico-identificatie en kans- en gevolginschatting ontwikkelen;
  • identificatie van risico’s en kansen, relevante beheersingsmaatregelen en planning door middel van online enquêtes, interviews en/of workshops;
  • beoordeling, prioritering en evaluatie van risico’s en kansen tijdens een interactieve workshop;
  • de uitvoering van een oorzaak-gevolganalyse voor onacceptabele risico’s en planning van stappen om de risico’s terug te brengen tot een acceptabel niveau;
  • vastlegging en rapportage van de resultaten.

Uw risicomanagement inrichten in 3 stappen

Samen met uw organisatie richten wij uw risicomanagementproces in drie stappen in. De stappen kunnen ook los van elkaar worden gezet.

Stap 1: Risicovolwassenheid en ambitie

Waar staat uw organisatie en waar wilt u heen?

Stap 2: Optimalisatieplan

De uitkomsten van de RMI en de gestelde ambitie geven richting aan een pragmatisch optimalisatieplan. De focus ligt daarbij op de risicobereidheid, inrichting van het risicomanagementproces en de organisatie, best-practice-tools en formats.

Stap 3: Monitoring effectiviteit

Wij fungeren als klankbord voor de voortdurende verbetering van uw risicomanagement(proces) en monitoren de effectiviteit van de getroffen maatregelen.

Ik wil aan de slag met mijn risicomanagement