Netherlands

Risicomanagement inrichten in 3 stappen

 

Hoe risicovolwassen is uw organisatie en wat is uw risicoprofiel en risicobereidheid?

Risicomanagement helpt u om het succes van uw organisatie te vergroten. De (her)inrichting van het risicomanagementproces kan in drie stappen worden opgedeeld en start bij het meten van uw risicovolwassenheid: de mate waarin risicomanagement is ingericht, effectief wordt toegepast en leidt tot resultaat.

 

Stap 1: Risicovolwassenheid in kaart brengen

Om u te helpen bij het vaststellen van uw uitgangssituatie hebben wij samen met de Wharton University de Risk Maturity Index (RMI) ontwikkeld. Dit is een toonaangevende online tool die u ondersteunt bij de bepaling van uw risicovolwassenheid. De tool bestaat uit een uitgebreide set vragen over de negen dimensies van risicovolwassenheid. Denk aan vragen als:

 

 • Heeft u een actueel beeld van uw belangrijkste risico’s?
 • Zijn er actuele risico’s die potentieel uw risicobereidheid overstijgen?
 • Zijn de risico-eigenaren actief betrokken bij sturing en monitoring van risicobeheersing?

Na het beantwoorden van de vragenlijst weet u direct tot welk volwassenheidsniveau uw risicomanagement is ontwikkeld. Dit kunt u als startpunt gebruiken bij het (her)inrichten van uw risicomanagement. Bent u benieuwd hoe andere Nederlandse organisaties scoren? Download dan onze benchmark risicovolwassenheid.

Risk Maturity Index

 

 

Stap 2: Definieer de ambitie en uitgangspunten van uw risicomanagement

Wanneer u weet hoe risicovolwassen uw organisatie is, kunt u met uw stakeholders bepalen op welk niveau u uw risicomanagement wilt brengen. Daarna is het zaak om de acties in kaart te brengen die u leiden naar de gewenste mate van volwassenheid. Denk aan:

 • bepalen wat u met risicomanagement wilt bereiken;
 • uitgangspunten van uw risicomanagement vaststellen:
  ◦ de risicobereidheid (risk appetite);
  ◦ het vermogen om financiële gevolgen van risico’s op te vangen (risk bearing capacity).
 • de risk-governance in lijn brengen met de ‘3 lines of defence’-principes:
  ◦ optimaliseren van het risicomanagementproces en aansluiten met overige relevante processen;
  ◦ ontwerpen van rapportagetools en -formats;
  ◦ inbedden van tooling voor risicomanagement.
 

Stap 3: Monitoren van de effectiviteit

Wij fungeren graag als klankbord voor de voortdurende verbetering van uw risicomanagement(proces) en monitoren de effectiviteit van de genomen acties.

Terug naar de hoofdpagina risicomanagement