Netherlands

Vleessector

 

Met een omzet van meer dan 10 miljard euro per jaar is de Nederlandse vleessector van groot belang voor de Nederlandse economie. De branche omvat internationaal toonaangevende bedrijven en creëert 12.000 banen en is verantwoordelijk voor 18% van de totale voedingsmiddelenexport. Deze indrukwekkende cijfers brengen de bijbehorende risico’s met zich mee.

 

Reputatieschade en overige risico’s
Reputatieschade is risico nummer één en heeft invloed op de publieke opinie over de consumptie van vlees. De vraag naar vleesproducten stagneert in Europa; maar groeit internationaal. Risico’s van transport en krediet worden door verdere internationalisering groter. Ook neemt de ketenintegratie binnen de vleessector, mede ingegeven door margedruk, toe en daarmee de aansprakelijkheidsrisico’s.

Binnen de voedingsmiddelensector is er een tekort aan technisch geschoold personeel. Ditzelfde geldt voor de vleesindustrie. De duurzame inzetbaarheid van personeel vraagt meer aandacht. Ook hier is reputatie van belang.

Innovatie en risicobeleid
De mondiale uitdaging om een groeiende wereldbevolking op duurzame wijze te voeden vraagt om innovatie en vernieuwing. De Nederlandse vleessector heeft de potentie om hier invulling aan te geven, maar dit brengt ook nieuwe risico’s met zich mee. Een duidelijk risicobeleid is daarom van essentieel belang.