Netherlands

Koel- en vriesbedrijven

 

Aon ziet in uw branche de volgende ontwikkelingen en uitdagingen:

  • transitie naar natuurlijke koudemiddelen (F-gassenverordening). Bij een koel of vrieshuis betekent de overstap op een nieuw koudemiddel vaak meteen nieuwbouw;
  • er is sprake van veel overnames en fusies door middelgrote en grote bedrijven (investeerders) door aantrekkende economie en de lage rente;
  • door met name de aanwezigheid van brandbare isolatie die het risico van een calamiteit vergroot, heroriënteren verzekeraars zich binnen uw branche.

Daarom heeft Aon als geassocieerd lid van de Nekovri speciale verzekeringsproducten ontwikkeld voor koel- en vriesbedrijven, zoals:

  • de Nekovri brandverzekering (met specifieke dekkingen voor koel- en vriesbedrijven)
  • de logistiek protectiepolis (alle logistieke aansprakelijkheidsrisico’s in één polis).

 

Risicomanagement
Om hier als bedrijf op in te spelen is het sleutelwoord risicomanagement en een professionele partner die uw branche kent en uw branche kan vertegenwoordigen. Een goed en adequaat risicomanagement ondersteunt u bij het behalen van uw bedrijfsdoelstellingen. Hierdoor creëert u een eigen visie, worden kansen zichtbaar en borgt u uw continuïteit. Met onze kennis van uw branche kunnen wij u optimaal begeleiden en vertegenwoordigen. Een groot aantal bedrijven in de koel- en vriessector vertrouwt reeds op ons onafhankelijk advies voor risicomanagement.

Verzekeringen en schadebehandeling
Verzekeringen sluit u af voor die risico’s die u niet zelf kunt of wilt dragen. Dit is altijd maatwerk. Met onze kennis en expertise op het gebied van de koel- en vriesbedrijven kunnen wij u perfect begeleiden naar een adequaat verzekeringspakket van noodzakelijke verzekeringen tegen een concurrerende prijsstelling. Aon neemt het volledige traject van schadebehandeling voor zijn rekening. Dit betreft verzekerde schaden, maar ook de niet-verzekerde schaden en schaden onder het eigen risico.

Automatisering en grootschalige dataverwerking
Voortschrijdende digitalisering en dataverwerking brengen nieuwe risico’s met zich mee. Denk hierbij aan de afhankelijkheid van een ongestoord functionerende ICT voor logistieke verwerking of een datalek van privacy gevoelige klant gegevens. Temeer in het licht van steeds stringenter (Europese) privacywetgeving. Vanuit een team van ervaren risicomanagementadviseurs, helpt Aon de koel- en vriesbedrijven de grip op risico’s als gevolg van digitalisering en dataverwerking te versterken en zo de impact van deze nieuwe risico’s te beperken.

HR / Employee Benefits
Bedrijven in de koel- en vriesbranche hebben hoge personeelskosten welke een belangrijk aandeel zijn van de totale kosten. Een groot deel van deze kosten is beïnvloedbaar. Aon helpt u deze kosten te optimaliseren vanuit een integrale risicomanagement benadering. Dit doet Aon o.a. op het terrein van zorg, gezondheid, verzuim, arbeidsongeschiktheid, preventie en duurzame inzetbaarheid.

 

Kennispartners
Een team van specialisten staat elke dag voor u klaar. Kennis hebben en delen vinden we belangrijk. Daarom zijn wij officieel kennispartner van FNOI, Nekovri en Shopping Tomorrow.
 
          
       
Volg Aon