Netherlands

Retail

 

Retail groeit weer, maar het veranderde consumentengedrag, de toegenomen transparantie en de vergrijzing maken de concurrentie scherper; ook tussen winkelgebieden waar leegstand daalt. De opkomst van horeca en nieuwe interessante mengvormen van retail en horeca zijn hier onder andere debet aan. Terughoudendheid in het doen van grote investeringen (bijvoorbeeld in omnichannel) houden hierdoor aan.

Binnen de online retail steeg de omzet met 18,6%. Op dit moment verlopen zo’n 1/5 van de bestedingen aan kleding via online en schoenen worden zelfs in 44% van de gevallen online aangeschaft!

Gemak, snelheid en besparing
Dit heeft deels te maken met demografische factoren; nieuwe generaties groeien op met internet. Belangrijke motieven voor de consument om online aan te kopen zijn gemak, snelheid, besparing en de mogelijkheden om producten beter te selecteren. Winstgevendheid blijft wel een issue voor online-kanalen; zeker als schaalgrootte ontbreekt. Maar 'de retailwereld’ blijft steevast geloven in de kracht van de combinatie van offline en online; omnichannel.

De juiste keuzes hierin geven u een voorsprong op de concurrentie.

Risicomanagement
Een goed en adequaat risicomanagement ondersteunt u bij het behalen van uw bedrijfsdoelstellingen. Hierdoor creëert u een eigen visie, worden kansen zichtbaar en borgt u uw continuïteit. Met onze kennis van uw branche kunnen wij u optimaal begeleiden. Een groot aantal retailers vertrouwt op ons onafhankelijk advies voor risicomanagement.

Verzekeringen en schadebehandeling
Verzekeringen sluit u af voor die risico’s die u niet zelf kunt of wilt dragen. Met effectieve analyses, waarin we direct concrete besparingen en verbeteringen duiden, kan Aon zeer snel tot de kern komen: een adequaat verzekeringspakket tegen een concurrerende prijsstelling. Aon neemt het volledige traject van schadebehandeling voor zijn rekening. Dit betreft verzekerde schaden, maar ook voor de niet-verzekerde schaden en schaden onder het eigen risico.

Automatisering en grootschalige dataverwerking
De toepassing van nieuwe technologie biedt ongekende mogelijkheden, maar brengt ook (nieuwe) risico’s met zich mee. Retail-bedrijven worden geconfronteerd met informatiebeveiligings- en privacyrisico’s. Zeker gezien de invoering van de Europese privacywetgeving GDPR. Aon helpt retailers de grip op risico’s als gevolg van de digitalisering en dataverwerking te versterken en zo de impact van deze nieuwe risico’s te beperken.

HR / Employee Benefits
Retail-bedrijven kennen veelal een arbeidsintensieve operatie. Hierdoor hebben de personeelskosten een fors aandeel in de totale kosten van de onderneming. Een groot deel van deze kosten is echter beïnvloedbaar. Aon helpt u deze kosten te optimaliseren vanuit een integrale (HR-)risicomanagementbenadering. Dit doet Aon o.a. op het terrein van zorg, gezondheid, verzuim, arbeidsongeschiktheid, preventie en duurzame inzetbaarheid.