Netherlands

Actuarieel advies

 

Pensioenvraagstukken worden steeds complexer. De veranderingen zijn niet van de lucht, mede ingegeven door wijzigingen in wet- en regelgeving en veranderende wensen en behoeften van werkgevers en werknemers. Actuarieel advies is daarom onontbeerlijk.

Complexe vraagstukken
Is de huidige pensioenregeling ook in de toekomst nog betaalbaar? Wat is de impact van de nieuwe pensioenwet? Hoe gaan we om met de strengere eisen van toezichthouders? Op welke wijze kunnen we de pensioenregeling flexibeler maken en inspelen op individuele wensen en behoeften?

Van pensioenreglement naar pensioenmanagement
Waar het vroeger aankwam op een statisch en overzichtelijk pensioenreglement, wordt vandaag de dag pensioenmanagement van u verwacht. Pensioenen zijn dynamisch en complex geworden. Specialistische en hoogwaardige kennis en ervaring zijn essentieel om op vitale wijze in te kunnen spelen op deze veranderingen.

Uitgebreide pensioenexpertise
Aon Retirement & Financial Management gaat de uitdaging graag met u aan. Meer dan honderd professionals op pensioengebied staan u terzijde. Zij kunnen u bijstaan op alle pensioenterreinen zodat u optimaal bent toegerust om in te spelen op de veranderingen van vandaag en morgen.