Netherlands

Belangrijkste oorzaken van ziekteverzuim

 

In 2020 gaf 30 procent van alle medewerkers aan zich met griep of verkoudheidsklachten wel eens te hebben ziekgemeld. Daarnaast werden rugklachten, psychische klachten en buik-, maag- of darmklachten (allemaal 5 procent) ook relatief vaak genoemd als reden voor verzuim. Van alle medewerkers gaf in 2020 ruim 2 procent aan te hebben verzuimd met klachten die werden veroorzaakt door het coronavirus (zoals klachten aan luchtwegen en verkoudheidsklachten).

Medische klachten hoeven echter niet altijd de daadwerkelijke oorzaak van ziekteverzuim te vormen. In 70-80% van het ziekteverzuim is er geen directe medische aanleiding. Denk bijvoorbeeld aan stressklachten veroorzaakt door de privéfactoren, medewerkers die weinig voldoening of werkplezier meer ervaren of een geschil op de werkvloer.

Relatie tussen verzuim en vitaliteit
Deze voorbeelden, zowel de medische als niet-medische oorzaken van ziekteverzuim, hebben invloed op de vitaliteit en veerkracht van de medewerker. Aandacht voor deze thema’s speelt een belangrijke rol in het voorkomen en verlagen van verzuim. Dit past ook bij de visie op verzuim van Aon: vitale en gezonde medewerkers bijdragen aan de veerkracht en het succes van hun organisatie. In de whitepaper ‘Veerkracht voor de toekomst’ leest u hoe werkgevers hun medewerkers het beste kunnen helpen om die vitaliteit en gezondheid te krijgen en vast te houden.

Werkstress en burn-out
Voor veel medewerkers is de situatie flink veranderd en is de impact op een goede werk-privébalans heftig. Bijvoorbeeld door een (nieuwe) digitale stroom aan informatie, een sneller werktempo en de voortdurende veranderingen (aangepaste maatregelen). Dit kost de medewerker veel meer energie dan het oplevert en leidt steeds zichtbaarder tot werkstress en uiteindelijk, in het ergste geval, tot een burn-out.

Omvang van de organisatie
Een significant verschil in verzuimpercentages zien we terug bij bedrijven van verschillende omvang. Een ziekmelding in een kleiner bedrijf heeft al snel een grote impact op de bedrijfscontinuïteit. Medewerkers voelen hierdoor een grotere verantwoordelijkheid. “Daarnaast is de onderlinge betrokkenheid binnen kleinere bedrijven veelal groter”, zegt Jan van Beek, verzuimspecialist bij Aon. Het zijn factoren die een verhogend effect hebben op de verzuimdrempel (hoe snel een medewerker zich ziekmeldt).

Veel van de factoren die ten grondslag liggen aan verzuim zijn beïnvloedbaar, ook bij grote bedrijven. Door te investeren in vitaliteit en veerkracht vergroot u de onderlinge betrokkenheid, prestaties en medewerkerstevredenheid. Met als gevolg een verlaging van het ziekteverzuim. Wilt u weten hoe? In onze whitepaper ‘Verzuim en vitaliteit’ leest u meer over de factoren die verzuim veroorzaken, het belang van investeren in vitaliteit, praktische tips en een plan van aanpak.
Lees de whitepaper ‘Verzuim en vitaliteit’