Netherlands

Belangrijkste oorzaken van ziekteverzuim

 

In 2021 gaf 30 procent van alle medewerkers aan zich wel eens te hebben ziekgemeld vanwege griep of verkoudheidsklachten. Psychische klachten, overspannenheid en burn-out   werden ook relatief vaak genoemd als reden voor verzuim (samen 6 procent).

Medische klachten zijn echter lang niet altijd de daadwerkelijke oorzaak van ziekteverzuim. 70 tot 80 procent van al het ziekteverzuim heeft geen directe medische aanleiding. Bij 10 procent van de verzuimende medewerkers in 2021 zijn de gezondheidsklachten, naar eigen zeggen, hoofdzakelijk gerelateerd aan hun werk. Nog eens 15 procent schrijft de klachten voor een deel toe aan hun werk. Denk bijvoorbeeld aan stressklachten veroorzaakt door privéfactoren, medewerkers die weinig voldoening of werkplezier meer ervaren of een geschil op de werkvloer.

Relatie tussen verzuim en vitaliteit
Deze voorbeelden, zowel de medische als niet-medische oorzaken van ziekteverzuim, hebben invloed op de vitaliteit en veerkracht van de medewerker. Aandacht voor deze thema’s speelt een belangrijke rol in het voorkomen en verlagen van verzuim. Dit past ook bij de visie op verzuim van Aon: vitale en gezonde medewerkers dragen bij aan de veerkracht en het succes van de gehele organisatie. In de whitepaper  ‘Veerkracht voor de toekomst’ leest u hoe werkgevers hun medewerkers het beste kunnen helpen om die vitaliteit en gezondheid te krijgen en vast te houden.

Werkstress en burn-out
Voor veel medewerkers is de situatie de afgelopen jaren flink veranderd en is de impact op een goede werk-privébalans heftig. Bijvoorbeeld door een (nieuwe) digitale stroom aan informatie, een sneller werktempo en de voortdurende veranderingen. Dit kost medewerkers veel meer energie dan het oplevert en leidt steeds zichtbaarder tot  werkstress en, in het ergste geval, tot een burn-out.

Omvang van de organisatie
We zien een significant verschil in verzuimpercentages bij bedrijven van verschillende omvang. Een ziekmelding in een kleiner bedrijf heeft al snel een grote impact op de bedrijfscontinuïteit. Medewerkers voelen hierdoor een grotere verantwoordelijkheid. “Daarnaast is de onderlinge betrokkenheid binnen kleinere bedrijven veelal groter”, zegt Jan van Beek, verzuimspecialist bij Aon. Het zijn factoren die een verhogend effect hebben op de verzuimdrempel (hoe snel een medewerker zich ziekmeldt).

Lees de whitepaper
Veel van de factoren die ten grondslag liggen aan verzuim zijn beïnvloedbaar, ook bij grote bedrijven. Door te investeren in vitaliteit en veerkracht vergroot u de onderlinge betrokkenheid, prestaties en medewerkerstevredenheid. Met als gevolg een verlaging van het ziekteverzuim. Wilt u weten hoe? In onze whitepaper ‘Verzuim en vitaliteit’ leest u meer over de factoren die verzuim veroorzaken, het belang van investeren in vitaliteit, praktische tips en een plan van aanpak.
Lees de whitepaper ‘Verzuim en vitaliteit’