Netherlands
 

Aon Verzuimadvies

 
Wanneer u te maken krijgt met ziekteverzuim, heeft dit grote gevolgen voor uw organisatie en medewerkers. U mist een ervaren kracht en werkzaamheden komen op de schouders van collega’s terecht. Het voorkomen en begeleiden van verzuim is daarom cruciaal en als werkgever speelt u daarin een belangrijke rol. Tegelijkertijd staat u hierin niet alleen. Onze specialisten helpen preventie te verbeteren en zorgen voor effectieve oplossingen bij verzuim, zodat medewerkers snel en duurzaam terugkeren naar werk.


Verzuimadvies, onze aanpak

Voorkomen is beter is dan uitvallen, daarom is aandacht voor preventie erg belangrijk. Onze specialisten zorgen dat zij goed om de hoogte zijn van uw situatie, zowel organisatorisch als op individueel niveau, zodat zij u gericht en integraal kunnen adviseren. Met ons model sturen wij op preventie en een snelle terugkeer naar werk door inzicht te krijgen in factoren die verder gaan dan alleen de medische klacht:

  • Spelen privéfactoren een rol?
  • Heeft de werksituatie invloed op de inzetbaarheid?
  • Hoe zit het met de arbeidswaardering en -motivatie?

Al deze factoren kunnen een rol spelen bij de inzetbaarheid van de medewerker. Door inzicht te krijgen in deze factoren kunt u de doelstellingen bepalen voor re-integratie, terugkeer naar werk en mogelijkheden voor preventie.

Samenwerking is essentieel

Onze verzuimadviseur begeleidt samen met de bedrijfsarts de medewerker naar een snelle en duurzame werkhervatting. Onze procesregisseur ondersteunt en begeleidt de leidinggevende in preventie en het poortwachter-proces.

De-medicaliseren

70% van het ziekteverzuim kent een andere directe aanleiding dan medisch. Door het stellen van de juiste vragen achterhalen wij de achterliggende en échte oorzaak van het verzuim.

Vroegtijdige inventarisatie belastbaarheid

Individueel maatwerk en snel inzicht in de situatie van een verzuimende medewerker door vroegtijdige inzet van een triage-vragenlijst

Integrale aanpak

Een integrale aanpak om regie, controle en grip op verzuim te krijgen preventief de vitaliteit en veerkracht van medewerker te vergroten

Resultaat

Het beste resultaat bereiken we door een 100% partnership met elkaar aan te gaan. Wij helpen u de transitie te maken van een traditionele verzuimaanpak naar sturing op inzetbaarheid, rekening houdend met de organisatiecultuur. Met als resultaat:

  • Integrale aanpak waarin verzuim, inzetbaarheid en verzekerde regelingen samenkomen.
  • Ondersteuning gedurende de gehele periode van arbeidsongeschiktheid.
  • Meer stabiliteit en bedrijfscontinuïteit, maximale verzuimreductie.
  • Stijging van de inzetbaarheid en productiviteit.
  • Duidelijke rol- en taakverdeling.
  • Goede stuurinformatie en maximaal inzicht in cruciale managementinformatie.

Meer informatie

Wilt u meer weten over verzuimadvies? Neem dan contact met ons op. We helpen u graag verder.

Ik wil graag contact