Netherlands

Medezeggenschap OR in de pensioenregeling

 

De beste pensioenregeling voor uw organisatie

Van het pensioenakkoord, lage dekkingsgraden, het korten van pensioenen tot aan nieuwe pensioenuitvoerders. Pensioenland is in beweging. Dankzij het instemmingsrecht, zoals beschreven in de Wet op ondernemingsraden, heeft de ondernemingsraad (OR) bij een wijziging in de pensioenregeling doorgaans een belangrijke stem.

Instemmingsrecht – Als OR invloed uitoefenen op de pensioenregeling

De inhoud van de pensioenregeling komt tot stand in overleg tussen werkgever en werknemers. Overweegt u als ondernemingsraad gebruik te maken van uw instemmingsrecht? Wij helpen u graag. In dit document leest u de belangrijkste aandachtspunten en onze adviezen om samen met met uw werkgever tot een juiste pensioenregeling en uitvoering te komen.

Lees hoe u uw instemmingsrecht toepast

 
 

Pensioencommunicatie – Financieel voorbereid op later

Brochure

Medewerkers verwachten tijdig door hun werkgever te worden ingelicht over het pensioen, blijkt uit onderzoek. Goede pensioencommunicatie biedt voordelen voor zowel medewerkers als werkgevers. Benieuwd naar deze voordelen, en hoe u van start gaat met pensioencommunicatie?

Alles over pensioencommunicatie

 
 

Pensioenakkoord – Dit betekent het voor werkgevers

Brochure

Werkgevers, werknemers en het kabinet hebben overeenstemming bereikt over het pensioenakkoord. Het akkoord vormt de kaders waarbinnen hervormingen kunnen plaatsvinden, maar er moet nog veel gebeuren voor het zover is. Wat betekent het pensioenakkoord voor u als werkgever en voor uw werknemers?

Lees wat het pensioenakkoord inhoudt