Netherlands

De hoofdlijnen van het Pensioenakkoord

 
Datum laatste update: 11 mei 2021


Na bijna tien jaar overleg tussen sociale partners en de overheid is het zover: er ligt een pensioenakkoord voor vernieuwing van het pensioenstelsel in Nederland. Op 16 december is dit voorstel vastgelegd in een concept-wetsvoorstel ter consultatie. De hoofdlijnen van het pensioenakkoord, en de gevolgen die het heeft voor werkgevers, hebben we voor u op een rij gezet.

De belangrijkste hoofdzaken van het akkoord

In het pensioenakkoord worden zeven onderwerpen behandeld. Deze onderwerpen, en de impact en de gevolgen voor organisaties, bespraken wij ook tijdens ons Pensioencongres. Dit online congres kunt u hier terugkijken.  

Opmerking: Mogelijk wordt er in stukken nog gesproken over een ingangsdatum in 2022, en een uiterlijke datum van implementatie in 2026. Dit is gewijzigd. Op 10 mei heeft minister Koolmees bekend gemaakt dat de nieuwe pensioenwet uiterlijk op 1 januari 2023 ingaat. De transitieperiode blijft vier jaar of korter, dat is uiterlijk tot 1 januari 2027.

Dit zijn de belangrijkste zaken op een rij:

 

 1. AOW-leeftijd:
  De AOW-leeftijd gaat minder snel stijgen dan nu het geval is. Vanaf 2025 stijgt de AOW-leeftijd mee met de gemiddelde levensverwachting. Hoe het precies zit, leest u hier.
 2. Afschaffing doorsnee premie:
  De premie wordt leeftijdsonafhankelijk en leidend voor de pensioenopbouw. Pensioenopbouw wordt lager naarmate je ouder wordt - degressief. Lees er hier meer over.
 3. 10% vrije opname:
  Op de pensioendatum mag de deelnemer maximaal 10% van de pensioenwaarde opnemen. Hoe dit tot stand is gekomen, en wat deze regel precies inhoudt, leest u hier.
 4. Eenvoudiger nabestaandenpensioen:
  Het nabestaandenpensioen zal eenvoudiger en uniformer moeten worden. Inmiddels is er meer bekend over de invulling van het nabestaandenpensioen. Lees er hier alles over.
 5. Nieuwe contractvormen:
  Wat worden de nieuwe contractvormen voor pensioenfondsen? We hebben de hoofdlijnen van beide contracten en alle bijkomende informatie in dit artikel samengevat.
 6. Arbeidsongeschiktheidsverzekering ZZP-ers:
  Er komt een wettelijke verzekeringsplicht voor het arbeidsongeschiktheidsrisico, en er wordt onderzocht hoe ZZP’ers makkelijk voor hun pensioen kunnen sparen. Wat het Pensioenakkoord voor ZZP’ers betekent leest u hier terug.
 7. Vervroegd uittreden:
  Werkgevers krijgen tijdelijk de mogelijkheid om fiscaal aantrekkelijke regelingen te treffen voor werknemers die vervroegd met pensioen willen gaan. Lees hier hoe het zit.
 
 

Terugkijken: Masterclass Pensioenakkoord

Op dinsdag 23 november organiseerden wij de online Masterclass Pensioenakkoord. Tijdens deze masterclass kwamen verschillende organisaties aan het woord. Zij spraken over de keuzes die zij gemaakt hebben bij het aanpassen van hun pensioenregeling aan het pensioenakkoord.

Leer van deze organisaties en zet ook de eerste stap naar een nieuwe pensioenregeling die klaar is voor de toekomst. U kunt de masterclass nu terugkijken.

Kijk de Masterclass Pensioenakkoord terug