Netherlands

Bespaar op uw premie werkhervattingskas

 

Veel organisaties laten geld liggen bij de premiebetaling voor de Werkhervattingskas (Whk). Elk jaar ontvangen publiek verzekerde werkgevers een beschikking. Daarop staat het gedifferentieerde premiepercentage Whk. Bij organisaties met meer dan 250 medewerkers zijn in ruim 70% van de gevallen de grondslag en de berekening van dit percentage incorrect. Werkgevers betalen daardoor te veel premie. Wilt u weten of uw premiepercentage correct is vastgesteld? U leest hieronder hoeveel geld u hiermee mogelijk kunt besparen.

Toerekening gaat lang niet altijd goed

Het premiepercentage dat u betaalt, wordt deels gebaseerd op de uitkeringslasten van twee jaar terug. Het is bovendien afhankelijk van de totale loonsom (gemiddeld vanaf ongeveer 25 medewerkers). Hoe hoger de totale loonsom, hoe meer het percentage wordt gebaseerd op de toerekenbare uitkeringslast. Uit onderzoek van Aon blijkt dat het bij de toerekening van deze uitkeringen aan werkgevers vaak mis gaat.

Veel voorkomende fouten die leiden tot te veel betaalde premie Whk

Uitkeringen zijn alleen toerekenbaar aan werkgevers onder bepaalde omstandigheden. Die omstandigheden worden niet altijd goed vastgesteld. Denk aan medewerkers met een no-riskstatus of medewerkers die niet in dienst waren. Ook klopt de hoogte van toerekenbare uitkeringen niet altijd. Zelfs als een uitkering terecht is toegerekend, kan deze in werkelijkheid lager zijn. Zo kan hij verlaagd zijn vanwege succesvolle re-integratie. Of er was sprake van een gedeeltelijke uitkering, terwijl de maximale hoogte aan u is toegerekend.

Voorbeeld van een correctie op de premie Whk

In de WGA-premieberekening van 2022 voor een grote werkgever blijkt onterecht premie berekend te zijn voor een medewerker die in 2018 is uitgevallen. Uit de administratie van de werkgever blijkt dat deze medewerker op het moment van indiensttreding kon worden aangemerkt als arbeidsgehandicapte. Deze medewerker valt daarmee onder de no-riskpolis; UWV en de Belastingdienst hadden hem niet mogen meerekenen bij de premiestelling. De werkgever heeft de te veel betaalde arbeidsongeschiktheidslasten over meerdere jaren teruggekregen van de Belastingdienst. In totaal ging het om een besparing van meer dan 60.000 euro.

De vereenvoudigde WIA-beoordeling 60-plusser

Sinds 1 oktober 2022 is de tijdelijke maatregel vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers van toepassing. Iedere 60-plusser die vanaf 1 oktober een uitkering aanvraagt bij UWV en niet volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is, wordt niet meer beoordeeld door een arts. Als er sprake is van arbeidsongeschiktheid krijgt uw (ex-)medewerker standaard de hoogste WGA-uitkering. Omdat dit tot mogelijk hogere uitkeringslasten voor de werkgever zorgt, is besloten dat deze uitkering niet mag worden toegerekend aan de werkgever. Dit kan mogelijk misgaan in de administratie van UWV en daarom is het zeer belangrijk dat u de uitkeringslasten controleert die de Belastingdienst gebruikt voor de premiestelling.   

Meer informatie over de vereenvoudigde WIA-beoordeling 60-plusser leest u op onze website.

Eigenrisicodrager voor de Ziektewet en WGA

U kunt, net als voor de Ziektewet, ook eigenrisicodrager worden voor de WGA. Wilt u weten of WGA-Eigenrisicodragerschap voor u gunstig is? Met het beantwoorden van enkele vragen heeft u al een eerste indicatie of WGA-Eigenrisicodragerschap voor uw organisatie financieel aantrekkelijk is.

Neem voor een vrijblijvend besparingsadvies contact op met uw vaste consultant bij Aon of vul onderstaand formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.  

 

Vul hier uw gegevens in voor vrijblijvend besparingsadvies

 

U wilt de besparing vast niet mislopen. Onze specialisten onderzoeken vrijblijvend waar u recht op heeft. Wel zo makkelijk! Vul hieronder uw gegevens in. Wij nemen snel contact met u op.

Klik hier om uw e-mailvoorkeuren te beheren.