Netherlands

Bespaar op uw premie werkhervattingskas

 

Veel organisaties laten geld liggen bij de premiebetaling voor de Werkhervattingskas (Whk). Elk jaar ontvangen publiek verzekerde werkgevers een beschikking. Daarop staat het gedifferentieerde premiepercentage Whk. In ruim 70% van de gevallen zijn de grondslag en de berekening van dit percentage bij organisaties met meer dan 250 medewerkers incorrect. Werkgevers betalen daardoor te veel premie. Wilt u weten of uw premiepercentage correct is vastgesteld? U leest hieronder hoeveel geld u hiermee mogelijk kunt besparen.

Toerekening gaat lang niet altijd goed

Het premiepercentage dat u betaalt, wordt deels gebaseerd op de uitkeringslasten van twee jaar terug. Het is bovendien afhankelijk van de totale loonsom (gemiddeld vanaf ongeveer tien medewerkers). Hoe hoger de totale loonsom, hoe meer het percentage wordt gebaseerd op de toerekenbare uitkeringslast. Uit onderzoek van Aon blijkt dat het bij de toerekening van deze uitkeringen aan werkgevers vaak mis gaat.

Veel voorkomende fouten die leiden tot te veel betaalde premie Whk

Uitkeringen zijn alleen toerekenbaar aan werkgevers onder bepaalde omstandigheden. Die omstandigheden worden niet altijd goed vastgesteld. Denk aan medewerkers met een no-riskstatus of medewerkers die niet in dienst waren. Ook klopt de hoogte van toerekenbare uitkeringen niet altijd. Zelfs als een uitkering terecht is toegerekend, kan deze in werkelijkheid lager zijn. Zo kan hij verlaagd zijn vanwege succesvolle re-integratie. Of er was sprake van een gedeeltelijke uitkering, terwijl de maximale hoogte aan u is toegerekend.

Voorbeeld van een correctie op de premie Whk

In de WGA-premieberekening van 2022 voor een grote werkgever blijkt onterecht premie berekend te worden voor een medewerker die in 2018 is uitgevallen. Uit de administratie van de werkgever blijkt dat deze medewerker op het moment van indiensttreding kon worden aangemerkt als arbeidsgehandicapte. Deze medewerker valt daarmee onder de no-riskpolis; UWV en de Belastingdienst hadden hem niet mogen meerekenen bij de premiestelling. De werkgever heeft de te veel betaalde arbeidsongeschiktheidslasten over meerdere jaren teruggekregen van de Belastingdienst. In totaal ging het om een besparing van meer dan EUR 60.000.

WGA-indicator

U kunt, net als voor de Ziektewet, ook eigenrisicodrager worden voor de WGA. Met het beantwoorden van enkele vragen via de WGA-indicator heeft u al een eerste indicatie of WGA-Eigenrisicodragerschap voor uw organisatie financieel aantrekkelijk is.

 

Vul hier uw gegevens in voor vrijblijvend besparingsadvies

 

U wilt de besparing vast niet mislopen. Onze specialisten onderzoeken vrijblijvend waar u recht op heeft. Wel zo makkelijk! Vul hieronder uw gegevens in. Wij nemen snel contact met u op.

Klik hier om uw e-mailvoorkeuren te beheren.