Netherlands
 

Beperk uw administratieve lasten

Aon Zekerheid inventariseert én automatiseert alle beschikbare regelingen

 
Werkgeverslasten afdragen en alle beschikbare regelingen volledig toepassen; u bent er als werkgever maar druk mee. Als dat automatisch zou kunnen, scheelt u dat veel tijd en zorgen. Met Aon Zekerheid is dat precies wat we doen. Met Aon Zekerheid automatiseert u de inventarisatie en de toepassing van beschikbare regelingen voor nieuwe medewerkers. U beperkt zo uw administratieve lasten tot het minimum en u ziet direct hoeveel geld u gaat besparen.
Compensatieregeling Transitievergoeding
Per 1 april 2020 treedt een nieuwe regeling in werking, de compensatieregeling transitievergoeding. Als een werknemer meer dan 2 jaar ziek is, kan de werkgever ontslag aanvragen bij het UWV. De zieke werknemer heeft dan recht op een transitievergoeding. Met de regeling compensatie transitievergoeding kan de werkgever de betaalde transitievergoeding terugkrijgen. Met Aon Zekerheid ondersteunen wij u bij deze terugvraag.

WW-premie Hoog en Laag
Werkgevers betalen een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract dan voor werknemers met een flexibel contract. Naast het soort contract is ook het aantal flexibele werkuren van invloed op de premie die u moet betalen. Het verschil tussen de Hoog- en Laagpremie is zo groot (5%.) dat het loont hierop een extra controle uit te oefenen. Zo weet u zeker dat u nooit teveel premie afdraagt.

Loonkostenvoordelen kosten u veel tijd
Door de WTL heeft u meer administratieve lasten voor het juist toepassen van Loonkostenvoordelen (LKV). Bij een nieuw dienstverband moet u binnen drie maanden inventariseren of u in aanmerking komt voor LKV. De LKV kunnen u zomaar EUR 18.000,- opleveren in drie jaar tijd. De administratieve last die daarbij komt kijken in de eerste drie maanden is hoog:
  • Vragenlijsten opsturen
  • Signaleren van potentie
  • Controleren of vragenlijsten retour komen
  • Juiste acties verbinden aan potentiële medewerkers
Aanvragen controle Ziektewet-vangnetuitkeringen
Naast het controleren op premiekortingen en subsidies kan het systeem worden gebruikt om, bij zwangerschap of een no-riskstatus, de Ziektewet-vangnetuitkering bij het UWV voor u aan te vragen. De benodigde gegevens worden uit het systeem gehaald, waarna een automatische aanvraag aan het UWV wordt gestuurd. U hoeft hier als werkgever zelf niets voor te doen en ontvangt alleen het juiste uitkeringsbedrag. Op deze manier bent u ook verzekerd van het activeren van de no risk status van uw medewerker, zodat een eventuele Ziektewet- en/of WGA-uitkering niet aan u als werkgever wordt toegerekend!

Aon Zekerheid maakt het u makkelijk
Met Aon Zekerheid worden automatisch alle mogelijke LKV en/of no-risk regelingen voor nieuwe medewerkers geïnventariseerd. Door een API-koppeling met uw salarisadministratie zien wij direct voor welke nieuwe medewerkers we een inventarisatie moeten maken. Medewerkers ontvangen een digitale vragenlijst om in te vullen. Aan de hand van de antwoorden voert Aon de vervolgwerkzaamheden uit om tijdig de bewijslasten van het UWV op te vragen en zo de besparing voor u te realiseren.

Wat doen wij voor u?
Via een digitaal portaal heeft u direct inzage in de status van onze werkzaamheden. Daarnaast krijgt u financieel inzicht in de prognoses van wat de gerealiseerde besparingen u opleveren.

Wat levert het u op?
U automatiseert de inventarisatie van beschikbare regelingen voor nieuwe medewerkers. U beperkt zo uw administratieve lasten tot het minimum en u ziet direct hoeveel geld u gaat besparen.