Netherlands

Krediet

 

Oplossingen

Analyse & advies
Aon biedt objectief advies en oplossingen op maat. Aon maakt een analyse van uw debiteuren en hoe u betalingsrisico’s kunt vermijden of beheersen. Aon kijkt samen met u naar uw wensen en zoekt een oplossing op maat die aansluit op uw business. Als onafhankelijk risicoadviseur en makelaar biedt Aon objectief advies. Met 30 credit managementspecialisten in Nederland en meer dan 400 wereldwijd. Onze inkoopkracht als marktleider levert u voordeel op. We bieden u de nieuwste oplossingen en gunstige voorwaarden uit de verzekeringsmarkt. Klanten van Aon ontvangen de hoogste dekking en profiteren van aantoonbaar hogere premiekortingen.

Passende productvoorwaarden
Kredietverzekering beschermt uw financiële positie en bedrijfsvoortgang. Een kredietverzekering zorgt voor meer ruimte om te investeren en maakt bedrijfsgroei makkelijker. Op het moment dat uw klanten niet meer kunnen betalen vergoedt de verzekeringsmaatschappij uw facturen. Dat biedt de zekerheid dat uw bedrijf niet onder druk komt te staan omdat klanten failliet gaan. U bespaart bovendien kosten op het verlies van debiteuren, waardoor uw winstgevendheid maximaliseert. De dekking is flexibel af te stemmen op uw wensen. Maakt u bijvoorbeeld specifieke producten voor bepaalde klanten? Dan kunt u het fabricagerisico over de productieperiode meeverzekeren. Hetzelfde geldt voor exportrisico als u zaken doet met klanten in het buitenland.

Doorgroeien met focus op winst
Kredietverzekeringen bieden concurrentievoordeel. U kunt leveren zonder dat klanten vooraf hoeven te betalen. Doordat de verzekeraar u inzicht geeft in de kredietwaardigheid van uw klanten en prospects, weet u waar u aan toe bent. Daarmee kunt u zich richten op verkopen aan langdurige klantrelaties die winstgevend zijn. Bedrijven met een kredietverzekering krijgen eerder financiering tegen betere voorwaarden. Uw cashflow is immers stabieler, waardoor de bank minder risico loopt.

Actualiteit & service
Support gedurende looptijd door deskundige specialisten. Ook tijdens de looptijd van uw verzekering kunt u met vragen terecht bij onze specialisten. Bijvoorbeeld over incassozaken, schadeclaims en maximale dekking op uw beste klantrelaties. Aon biedt als enige makelaar unieke software om ook bij grotere aantallen klanten uw polis efficiënt te managen.

Begeleiding bij schade
Optimaal gebruik van dekkingsmogelijkheden vraagt om een goede administratie die voldoet aan de polisvoorwaarden. Anders loopt u het risico dat schade niet volledig wordt uitgekeerd. Aon kan u daarbij adviseren. Bij grotere aantallen klanten is PolicyManager© exclusief voor Aon-klanten beschikbaar. De software bespaart u tijd en voorkomt dat u zaken over het hoofd ziet. Verder kan Aon voor u bemiddelen als een kredietverzekeraar een schade niet of niet volledig uitkeert. Bijvoorbeeld omdat een vordering wordt betwist of niet erkend door de curator. We reconstrueren de feiten en bewijsvoering in het dossier om aan te tonen dat het dispuut oneigenlijk is. Of we kijken naar hoe de polisvoorwaarden worden geïnterpreteerd in relatie tot de omstandigheden. In elk geval kunnen we het gesprek voor u aangaan en met de kredietverzekeraar zoeken naar een oplossing.