Netherlands

Cases werkkapitaalfinanciering

 
 

Klantcase: stijgende omzet, maar achterblijvend kapitaal

“Wij hadden een nieuwe afnemer binnengehaald en de omzet steeg met grote sprongen. Het ging alleen zo hard dat we steeds minder geld hadden om onze leveranciers te betalen. Daar kwam bij dat de afnemer een betaaltermijn had bedongen van negentig dagen. De uitgaven stegen, maar de inkomsten – of eigenlijk ontvangsten – bleven achter. En dat juist in een fase dat het werk enkel toenam, wij wilden investeren en nieuwe mensen moesten aannemen. Om te voorkomen dat wij onze leveringstermijnen zouden overschrijden - en dat klanten wegliepen – schakelden wij Aon in.

Financiële ruimte voor groei

“Aon had ons eerder geholpen met een kredietverzekering. Aon herkende het probleem direct en bood factoring aan als oplossing. Ook omdat deze financiering flexibel meegaat met de daling en stijging van je omzet. Aon vergeleek meerdere factoringmaatschappijen en heeft uiteindelijk de beste oplossing voor ons onderhandeld. Nu hebben we meestal binnen vierentwintig uur het geld op onze rekening staan. Zo hebben we de ruimte om ons volledig te richten op onze nieuwe collectie en verkopen. Dit geeft ons een hoop rust en vrijheid om voluit verder te groeien.”

**

Klantcase: fluctuerende cashflow door seizoensinvloeden

“De detailhandel kent seizoensinvloeden. Onze nieuwe collecties worden een jaar vooruit samengesteld. Dit is ook het moment dat wij starten met geld uitgeven aan ontwerp- en productiekosten, terwijl de uitlevering en facturering pas veel later komen. De omzet gaat in pieken met de verkoop van de zomer- en wintercollectie. Onze afnemers, meestal winkeliers, zijn voor hun verkopen ook afhankelijk van het weer, zodat de betaling soms op zich laat wachten. Wanneer wij, zoals in het verleden nogal eens voorkwam, problemen hadden met het betalen van leveranciers, belemmert dit ook de groeimogelijkheden.”

Een factoringmaatschappij die de (detail)handel begrijpt

“Toen wij bij Aon aanklopten, hebben zij direct voor een financiering gezorgd. Er is gekozen voor een factoringmaatschappij die de (detail)handel begrijpt. Ze betalen een voorschot op de facturen. Daardoor hebben wij meestal binnen vierentwintig uur het geld op onze rekening staan. Bovendien krijgen wij nu een korting van onze leveranciers omdat we eerder betalen. Inmiddels hebben we ook het debiteurenbeheer aan de factoringmaatschappij uitbesteed. Zo is er ruimte gecreëerd om ons volledig te richten op de nieuwe collectie en verkopen.”