Netherlands

Cases garanties

 
 

Klantcase: alternatief voor bankgarantie via maatwerkoplossing

“Wij konden een mooie opdracht binnenhalen, maar alleen met een bankgarantie. Onze opdrachtgever wenste financiële zekerheid voor de nakoming van onze verplichtingen. Nou is dit vrij gebruikelijk in deze branche en het betrof daarnaast een miljoenendeal. De bank wilde de garantie wel geven, maar alleen tegen cashdekking. Omdat eerdere garanties al ten koste van de kredietruimte waren gegaan. Wij werden hierdoor behoorlijk belemmerd in onze groeimogelijkheden. Dat is het moment dat wij contact opnamen met Aon.”

Flinke garantiestelling

“Van Aon wisten wij dat ze garanties regelden vanuit de verzekeringsmarkt. En zo ook nu. Aon regelde snel een flinke garantiestelling, zodat wij de opdracht binnenhaalden en een vrijval hadden van vele miljoenen in contanten.”

**

Klantcase: beperkte garantieruimte opgelost

“Wij wilden van bank veranderen, maar de omvang van onze bestaande garantielijnen ging boven de capaciteit van de beoogde nieuwe bank. Het gevolg was dat wij niet vrij waren in onze keuzes en de vorige bank was flink duurder dan andere aanbieders. Mijn collega raadde toen Aon aan.”

Een pool met drie verzekeraars

“Aon ontwikkelde een maatwerkoplossing: een pool met drie verzekeraars. Zij stelden samen voor miljoenen aan garantiefaciliteit ter beschikking. Hiermee hadden wij voldoende garantieruimte en konden we overstappen naar een nieuwe bank tegen gunstigere condities.”