Netherlands

AVG voor gemeenten: de belangrijkste aandachtspunten

 

Voldoet uw organisatie aan alle privacy-eisen?

Wat is de AVG?

In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn de belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens vastgelegd. Door de dienstverlening van gemeenten (binnen het sociaal domein) worden van oudsher veel (bijzondere) persoonsgegevens verwerkt en opgeslagen. Door technologische innovatie wordt tegenwoordig veel meer dienstverlening digitaal aangeboden. Deze ontwikkeling brengt veel risico’s met zich mee. De AVG ziet er daarom op toe dat het verwerken van persoonsgegevens zorgvuldig gebeurt. Een gemeente zal bij het voldoen aan de AVG zowel zijn weerbaarheid als ook de stabiliteit binnen de politieke dynamiek vergroten.

 
 

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten?

 
 • Door de diversiteit aan taken zijn gemeenten vaak complexe organisaties. Zeker wanneer ze in een samenwerkingsverband met andere gemeenten belangrijke zaken regelen. Goede governance is dan belangrijk om compliance te borgen.
 • Dilemma’s vanuit het sociale domein, zoals het uitwisselen van dossiers voor het verhalen van kosten vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
 • In de toekomst kunnen burgers rechtstreeks wijzigingen doorvoeren in de Gemeentelijke Basisadministratie, waarvoor het borgen van vertrouwelijkheid en integriteit essentieel is.
 • Toepassen van de PDCA-cyclus om compliance te borgen en te optimaliseren.
 • Vergroten van de weerbaarheid tegen cyberincidenten.
 • Structurele aandacht voor cultuur en gedrag, wat verder gaat dan het organiseren van een bewustwordingssessie.
 • De relatie van de AVG met uw verplichtingen vanuit de BIO.
 
 

Hoe houdt uw gemeente grip op AVG- compliance?

 

Gemeenten moeten steeds meer gegevens verzamelen, mede vanwege hun groeiende aantal taken binnen het sociale domein. Wij ondersteunen gemeenten en hun functionaris gegevensbescherming door snel inzicht te verschaffen in de grootste afbreukrisico’s en adviseren graag bij het treffen van beheersmaatregelen. Dit doen wij onder andere door middel van:

 • op maat gemaakte e-learnings of workshops
 • advisering bij complexe dilemma’s, opzetten governance of bij het uitwerken van beleid en procedures
 • uitvoeren van compliance scans
 • inzetten van specifieke tooling

Uiteraard kunnen wij ook aan andere behoeften tot ondersteuning voldoen. Op deze manier voorkomt u grote fouten en volgt u uw verplichtingen vanuit de AVG nog beter op.

Bekijk hier hoe u grip houdt op compliance

 

 
 

Neem contact op

 

Wilt u meer weten over compliance of een offerte op maat? Neem contact met ons op via onderstaand formulier.

Klik hier om uw e-mailvoorkeuren te beheren.