Netherlands

Crisismanagement coronavirus voor gemeenten en veiligheidsregio’s

 

Specifieke informatie over risico’s voor gemeenten en veiligheidsregio’s naar aanleiding van het coronavirus

Aon volgt het coronavirus (COVID-19) op de voet. Op onze speciale responspagina delen onze experts, elk vanuit hun eigen risicoexpertise, actuele artikelen, de laatste inzichten en hun visie op de actuele ontwikkelingen.

Het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (onderdeel van Aon) deelt ook voor gemeenten en veiligheidsregio’s relevante kennis en praktische tips.

 

Lokaal plan ‘Veerkracht en Herstel’ voor Gemeenten

Het ontwikkelen van een lokaal plan voor Veerkracht & Herstel helpt om na te denken over uitdagingen, zorgen en kansen. Op zowel economisch, sociaal als mentaal vlak. Hierbij past een brede dialoog: intern, met maatschappelijke organisaties, burgers en de gemeenteraad. Benut hiervoor de bouwstenen uit ons ‘Lokaal Plan Veerkracht en Herstel’ en kom samen tot één plan.

Klik op de afbeelding om het Lokaal Plan Veerkracht en Herstel te vergroten
 

Verder vooruitblikken als college van B&W

De Coronacrisis is dynamisch en het verloop is daarom moeilijk te voorspellen. Toch loont het om vooruit te kijken, juist lokaal. Als college van B&W. Met de gemeenteraad. En met de samenleving. Het gesprek over straks kan energie geven. Hiernaast vindt u input voor dit gesprek.

Klik op de afbeelding om de reflectievragen voor het gesprek te vergroten
 

De regionale crisisorganisatie en corona

De coronacrisis heeft grote impact op de hele samenleving. In het afgelopen jaar hebben de veiligheidsregio’s een belangrijke rol vervuld in de beheersing van deze crisis. Het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement heeft in deze periode veertien van de vijfentwintig regio’s mogen ondersteunen bij het (tussentijds) leren van de crisis en van de wijze waarop er wordt samengewerkt tussen crisispartners.
 

In de beknopte position paper delen de crisisexperts van het COT de ervaringen die ze hebben opgedaan en de leerpunten die ze in de loop van de tijd hebben verzameld. Iedere veiligheidsregio en ook gemeente kan deze punten benutten als input voor de eigen reflectie op het afgelopen jaar.

Lees de reflectie op een jaar crisis en leerpunten voor de toekomst 

Adviesnotitie Coronacrisis: van ‘moeten’ naar ‘willen’ samenwerken

VNG Logo

De Tijdelijke wet Covid-19 heeft gevolgen voor de rol van de voorzitter veiligheidsregio, voor de burgemeester en voor de gemeenteraad. Ook het samenspel tussen landelijke overheid en veiligheidsregio's verandert. In opdracht van en in samenwerking met de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) ontwikkelden de experts van het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement de Adviesnotitie Coronacrisis.

Lees de Adviesnotitie Coronacrisis

 
 

Wat zijn de gevolgen van de Tijdelijke wet Covid-19?
In deze notitie schetsen de VNG en het COT de uitdagingen in de komende weken en maanden, de implicaties van de Tijdelijke wet en overige relevante ontwikkelingen. Ook geven de experts van het COT enkele tips voor het betrekken van wethouders en van de gemeenteraad.

“Van moeten samenwerken naar willen samenwerken.”
De hoofdboodschap in de notitie is “Van moeten samenwerken naar willen samenwerken. Hiervoor worden in de notitie de 5 bespreekpunten voor op de agenda in iedere veiligheidsregio benoemd.

In het licht van de beeldvorming een belangrijke kanttekening: de rol van de burgemeester wordt groter, maar blijft beperkt tot de ruimte die de minister geeft.
 

Denkkader aanpak coronavirus

VNG Logo

Dit denkkader is een hulpmiddel voor gemeenten en veiligheidsregio’s om na te gaan wat de interne stand van zaken is van de aanpak van de coronacrisis. Welke onderwerpen hebben extra aandacht nodig? Gelet op de dynamiek van deze crisis hebben wij eerdere overzichten geactualiseerd en aangepast op de uitdagingen die wij voorzien voor de komende maanden.

Klik op de afbeelding om het denkkader crisismanagement te vergroten
 
 
 

Crisisexpert Marco Zannoni in podcast VNG Praat Mee

VNG Logo

Directeur COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement Marco Zannoni blikt terug en vooruit op de aanpak van de coronacrisis in de VNG Praat Mee podcast.

In de podcast komt u in 30 minuten meer te weten over:

  • Hoe kijkt Marco als crisisexpert terug op de beginfase van de coronacrisis?
  • Waar staan gemeenten nu en waar moeten ze rekening mee houden?
  • Waarom is het belangrijk voor gemeenten om de maatschappelijke impact in kaart te brengen?
  • Hoe kijkt Marco aan tegen de wet die eraan komt?

Luister de VNG Praat Mee podcast

 
 

Gespreksagenda: handvat voor lokale bestuurders voor gesprek over impact coronacrisis

Informatiesheet

De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement ontwikkelden een bestuurlijke gespreksagenda voor de transitiefase van de coronacrisis.

Belangrijke thema’s en lokale keuzes maken
Marco Zannoni, directeur COT: “De Gespreksagenda transitiefase coronacrisis kan dienen als leidraad voor het gesprek dat college, raad en inwoners voeren over de impact van de coronacrisis. Het helpt bij het identificeren van thema’s en vragen die u binnen de gemeente met elkaar moet beantwoorden richting de (nabije) toekomst.”

Lees meer over de ‘Gespreksagenda transitiefase coronacrisis’

 
 

Webinar ‘Evalueren in de Coronacrisis’ terugkijken

We zonder eerder het webinar ‘Evalueren tijdens de coronacrisis’ uit, waarin onze experts hun eigen ervaringen met evaluaties deelden en praktische tips gaven. Tijdens het webinar is onder andere gesproken over:

  • verschillende soorten evaluatie
  • de evaluatieopdracht
  • mogelijke thema’s tijdens de evaluatie
  • methoden om te evalueren
  • wijze van rapporteren

Heeft u het webinar gemist? Kijk het dan terug en leer van de ervaringen en adviezen van onze experts, voor uw eigen evaluatie tijdens de coronacrisis. Uiteraard kunt u de link ook aanvragen als u het webinar heeft bijgewoond en het graag nog een keer wilt bekijken.

Kijk het webinar ‘Evalueren in de Coronacrisis’ terug

 
 

Denkkader crisismanagement coronavirus

Informatiesheet

Het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement maakt onderdeel uit van Aon en heeft het onderstaande denkkader crisismanagement coronavirus voor gemeenten en veiligheidsregio’s ontwikkeld. Hierin staat een overzicht van thema's (van preventie tot continuïteit en van quarantaine tot zorg voor medewerkers en inwoners) en staan mogelijke doelen en uitgangspunten.

Klik op de afbeelding om het denkkader crisismanagement te vergroten
 
 

Denkkader evalueren coronavirus

Informatiesheet

In de eerste fase van de coronacrisis hebben uw medewerkers veel ervaring opgedaan met de stappen die voor uw organisatie nodig zijn in crisistijden. Nu de gezondheidscrisis langzaam maar zeker draait naar een maatschappelijke crisis, zal de focus binnen uw organisatie mee veranderen en zullen medewerkers wellicht een andere rol krijgen. De ervaring en kennis die is opgedaan in de vorige fase kan ook tijdens het verdere verloop van de coronacrisis waardevol zijn voor uw organisatie. Daarom is het belangrijk om juist nu te evalueren. Daarmee legt u de geleerde lessen vast en legt u een basis voor uw aanpak van de ontwikkelingen die nog volgen. Wij helpen u graag bij deze evaluatie, met ons denkkader evalueren.
 

Klik op de afbeelding om het denkkader evalueren te vergroten
 
 

Denkkader privacy coronavirus

Informatiesheet

De maatregelen als gevolg van het coronavirus hebben niet alleen impact op uw organisatie en bedrijfsvoering, er zijn ook belangrijke gevolgen voor de privacy van betrokkenen. Terwijl de bedrijfscontinuïteit nu voorop staat, wordt u wellicht tegelijkertijd geconfronteerd met verschillende privacy dilemma’s. Het is van groot belang dat u ook in deze tijd een deugdelijk privacybeleid voert, om boetes te voorkomen. Het denkkader privacy geeft u praktische tips.
 

Klik op de afbeelding om het denkkader te vergroten
 
 

Zelf scenario’s doordenken

Projectteams en crisisteams kunnen dit denkkader benutten om de eigen stand van zaken te bespreken en scenario's te doordenken. Het denkkader is zo gemaakt dat gemeenten en veiligheidsregio’s hier zelf mee aan de slag kunnen. Natuurlijk ondersteunen de adviseurs van het COT ook met scenario's, meekijken met plannen en acute ondersteuning. Vanuit de bredere Aon expertise kunnen ook impact analyses worden uitgevoerd.
 
 
 

Neem contact op

 

De adviseurs van het COT (Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement) en Aon helpen u graag met de vraagstukken rondom het coronavirus. Neem gerust contact met ons op.