Netherlands

Ontwikkelingen en risico's binnen de ICT-dienstverlening

 

Meeveranderen met doorgaande ontwikkelingen

De IT-sector is een complexe sector waarin veel elementen met elkaar verbonden zijn. Digitale transformatie zorgt in vrijwel alle Nederlandse bedrijfstakken voor een toenemende vraag naar IT-dienstverlening. Deze ontwikkeling wordt door de coronacrisis alleen maar versneld. IT-dienstverleners zullen daarbij extra aandacht moeten hebben voor het aantrekken en behouden van gekwalificeerd personeel en het voldoen aan alle wet- en regelgeving.

Blijvende inzetbaarheid van uw menselijke kapitaal

Brochure

Goede krachten vinden en behouden is van groot belang voor de IT-sector. Doordat ontwikkelingen zich snel opvolgen, is het essentieel dat medewerkers zich blijven ontwikkelen. De nadruk voor u als werkgever komt daarbij steeds meer te liggen op goed werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid. Uw menselijke kapitaal aan uw organisatie verbinden vraagt om investeringen in gezond en veilig werken. Veel organisaties bekijken tijdens deze crisis hoe ze bedrijfskosten kunnen besparen met behulp van sociale regelingen. Wilt u de vaste lasten omlaag krijgen? Dan kunt u bijvoorbeeld de vele Nederlandse premiekortingen, subsidieregelingen en loonkostenvoordelen inzetten.

Maak optimaal gebruik van de sociale regelingen

 
 

De impact van veranderende wet- en regelgeving

Brochure

IT-dienstverleners moeten voldoen aan de privacywetgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), met wettelijke rechten voor individuen om hun persoonsgegevens beter te beschermen. Wanneer uw organisatie hier niet aan voldoet, loopt u het risico op forse boetes. Ook het risico op cyberincidenten stijgt door de toenemende toepassing van data en nieuwe technologieën. Vertrouwelijke en privacygevoelige gegevens kunnen in verkeerde handen vallen, met alle gevolgen van dien. Het is dus van belang om grip te houden op dit risico en te voldoen aan de relevante wet- en regelgeving.

Lees meer over het belang van compliance en IT

 
 

Met de juiste inzichten de juiste beslissingen maken

Brochure

Risicomanagement wordt in de IT-dienstverlening steeds belangrijker. U wilt altijd inzicht hebben in nieuwe risico’s en de maatregelen die u ertegen kunt of moet nemen. Laat daarom een goede risicoanalyse uitvoeren en controleer de voorwaarden van uw (aansprakelijkheids)verzekeringen. Op die manier kunt u de juiste beslissingen nemen voor de toekomst van uw IT-organisatie.

 
 

Wij helpen u graag

Heeft u een vraag over uw specifieke risico’s of uitdagingen? Ons team van specialisten met brede kennis van IT-dienstverlening helpt u graag met praktisch advies. Wij brengen uw risico’s in kaart en adviseren u over risicomanagement, duurzame inzetbaarheid en vitaliteit, crisis- en calamiteitenmanagement en passende verzekeringsoplossingen voor u en uw IT-organisatie.