Netherlands
Whitepaper: Cyberrisico’s onder controle?

Whitepaper: Cyberrisico's onder controle?

Digitale inbraken, informatiediefstal, falende ICT-systemen…
Cyberrisico's stellen de veiligheid, reputatie en zelfs de continuïteit van organisaties op de proef. Heeft u de risico's onder controle?
 

De financiële gevolgen van digitale inbraken en technische problemen kunnen zeer omvangrijk zijn. Uit recent onderzoek is gebleken dat de schade voor Nederland wordt geschat op tien miljard euro, waarvan circa driekwart voor rekening komt van het bedrijfsleven. Bovendien lopen organisaties in veel gevallen grote reputatieschade op, met name door de toegenomen media-aandacht voor incidenten.

Ook de continuïteit van de organisatie kan in gevaar komen. Bestuurders beseffen dan ook dat een gedegen voorbereiding op verstoringen of incidenten noodzakelijk is.

Cyberrisicomanagement 
Hoe kan uw organisatie omgaan met digitale risico's? De taskforce cyberrisico's van Aon heeft hiervoor een samenhangende aanpak ontwikkeld: cyberrisicomanagement. Analyseren, beheersen en bestrijden van risico's gaan hierbij hand in hand. De whitepaper 'Cyberrisico's onder controle' beschrijft de aanpak en laat stapsgewijs zien hoe u voor uw organisatie de risico's in kaart brengt. En hoe u waar nodig maatregelen kunt nemen. De whitepaper sluit af met een serie praktische adviezen.

Download nu de volledige whitepaper door rechts het formulier in te vullen.

Contact

Download whitepaper

Deel dit artikel

Volg Aon Nederland