Netherlands

Cyberloop: de 4 stappen naar een cyberweerbare organisatie

 

Cyberrisico’s hebben een groeiende impact op bedrijven en organisaties. De risico’s zullen zich in de toekomst blijven ontwikkelen. Daarom is de bescherming tegen deze risico’s geen eenmalige exercitie, maar een continu proces. Dit noemen wij de Cyberloop. Een organisatie stapt in op de Cyberloop op een van de vier entry points: assessment, kwantificering, verzekering of incident response.

In de Cyberloop worden betrokken collega’s van verschillende disciplines actieve deelnemers aan het risicomanagement en er wordt een schat aan data verzameld. Hierbij moet u denken aan assessmentresultaten, kwantificeringstudies, verzekeringslimieten, peer-benchmarking, claims, threat intelligence en ervaringen met incident response uit de praktijk. Met elke omloop van de Cyberloop verzamelt u meer data die u in staat stellen steeds beter onderbouwde beslissingen te nemen. U reageert sneller en beter op (mogelijke) cyberaanvallen en versterkt zo de weerbaarheid van uw organisatie.

 

Assessment
Tijdens een assessment verzamelen en analyseren we data en inzichten die samen uw cyberweerbaarheid bepalen, zoals activa, systemen, operaties, beleid, procedures en gebruikersgedrag. Maar ook de risico’s en kwetsbaarheden binnen uw organisatie. Een goed assessment geeft inzicht in wat u goed geregeld heeft en wat er nog moet gebeuren.

Bepaal wat voor uw organisatie belangrijk is

 
 

Kwantificeren
In deze fase brengt u de (financiële) risico’s van eventuele cyberincidenten in kaart. Met behulp van bedrijfsspecifieke scenario’s stelt u de mogelijke financiële impact vast. Deze informatie vormt de basis voor uw investeringen in cyberweerbaarheid.

Hoe groot zijn de risico’s die u loopt?

 
 

Verzekeren
Met een cyberverzekering bepaalt u zelf welke risico’s u wilt afdekken en welke risico’s u zelf kunt dragen. Maar een goede cyberverzekering is meer dan alleen dekking tegen financiële schade. Het biedt u ook incident response-dienstverlening wanneer het erop aankomt.

Wat biedt de cyberverzekering u?

 
 

Incident response
Ondanks uw inspanningen en preventiemaatregelen kunt u toch met een cyberincident te maken krijgen. Het is goed om voorbereid te zijn op deze situatie. Dit noemen we incident response. U legt vooraf vast wie waarvoor verantwoordelijk is en oefent met verschillende scenario’s. Zo weet u zeker dat u snel en adequaat reageert op een incident en de schade zo veel mogelijk beperkt.

Bent u goed voorbereid op een cyberincident?

 
 

Welke impact hebben cyberrisico’s op uw functie?
De beheersing van cyberrisico’s is niet alleen een taak voor de IT-afdeling. Om uw organisatie te beschermen wordt het steeds belangrijker dat iedereen proactief de verantwoordelijkheid neemt om dit risico’s te voorkomen en te beperken.

Risicomanager
Goed cyberrisicomanagement helpt u niet alleen schade te voorkomen, maar ook beter te reageren wanneer u er toch mee te maken krijgt. Als risicomanager wilt u actief reageren op mogelijke dreigingen om de continuïteit van uw organisatie te beschermen.

Wat wordt van u verwacht als risicomanager?

 

Legal Counsel
De rol van de Legal Counsel bij de beheersing van cyberrisico’s wordt steeds belangrijker. Weet u welke verantwoordelijkheden u draagt en wat de mogelijke gevolgen van een cyberincident zijn voor uw bedrijf? Lees hoe u als Legal Counsel uw organisatie weerbaar maakt tegen cyberrisico’s.

De rol van de Legal Counsel bij cyberrisico’s

 

IT-manager
Om succesvol te blijven in deze turbulente tijden van de coronacrisis en ingrijpende geopolitieke ontwikkelingen, moeten bedrijven flexibiliteit en weerbaarheid tonen. De digitale transformatie speelt daarbij een grote rol. Voor welke uitdagingen staat de IT-manager.

Lees over de belangrijkste uitdagingen voor de IT-manager

 

CISO
De grootste cybersecurity uitdaging van een CISO komt niet van buitenaf. U heeft als CISO de taak om uw organisatie te beschermen tegen cyberincidenten. U wilt deze vitale rol op een adequate manier vervullen. Wat is nu het beleid om uit te werken en hoe creëert u het draagvlak in de organisatie?

Lees over de vitale rol van de CISO