Netherlands

Animatie Ziektewet en WGA

 

Uitleg in twee minuten over impact en aanpak

Werkgevers worden steeds meer geconfronteerd met de gevolgen van verzuim, langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid. De komende jaren wordt uw verantwoordelijkheid voor zieke (ex-)werknemers nog groter. Sinds 1 januari 2014 bent u ook verantwoordelijk voor verzuim en arbeidsongeschiktheid van tijdelijke medewerkers. Welke financiële impact heeft dit op uw bedrijf?

Bekijk hieronder Aon’s animatie. Leer tegen welke kosten u aanloopt en wat u kunt doen om deze kosten te beperken.