Netherlands

Quickscan Ziektewet en WGA

 

Het is 1 oktober voor u het weet, dus zult u de komende maanden een onderbouwde en bewuste keuze moeten maken hoe om te gaan met de risico’s rondom WGA en Ziektewet. Om u te helpen bij deze keuze biedt Aon de quickscan Ziektewet en WGA aan.