Netherlands
Pensioen

Pensioen

 

Wie krijgt de pensioenuitkering

De uitkering is alleen voor u bestemd en ontvangt deze levenslang.

 

U heeft een partner
Na uw overlijden wordt het pensioen automatisch verlaagd naar 70% van de oorspronkelijke uitkering en uitbetaald aan uw partner. U kunt ook kiezen voor een ander percentage. Hiervoor is altijd een goedkeuring van uw partner vereist. Uw partner heeft na uw overlijden dus recht op dit partnerpensioen.

U heeft geen partner
Na uw overlijden vervallen de restant uitkeringen aan de pensioenuitvoerder.

Belastingdienst
De Belastingdienst ziet pensioenuitkeringen als loon uit vroegere dienstbetrekking. De verzekeraar is daarom verplicht om loonbelasting in te houden op uw uitkering. Daarnaast kunt u zelf aangeven of de verzekeraar rekening moet houden met onder meer loonheffingskorting.

Wettelijke aankooptermijn Pensioen
Het is wettelijk vastgelegd om uw pensioenkapitaal binnen 6 maanden na het bereiken van de einddatum om te zetten. Als het pensioenkapitaal binnen deze periode niet is omgezet kan de belastingdienst dit zien als afkoop van uw pensioenverzekering. Dit houdt in dat over het pensioenkapitaal een bedrag van 52% inkomstenbelasting kan worden geheven.