Netherlands

Collectieve ANW-Hiaatverzekering

 

Extra financiële zekerheid voor nabestaanden van uw medewerkers

Heeft u er wel eens bij stil gestaan wat de financiële consequenties zijn voor de nabestaanden wanneer een van uw medewerkers overlijdt? Om de financiële pijn te verlichten kunt u uw personeel een collectieve Anw-hiaatverzekering aanbieden.

Animatie Collectieve ANW-Hiaatverzekering

Wat is de Anw-uitkering?
Als een medewerker overlijdt heeft dat vaak ook grote financiële gevolgen voor de nabestaanden. De achterblijvende partner kan in aanmerking komen voor een uitkering in het kader van de Algemene nabestaandenwet (Anw). Dit is een financiële ondersteuning van de overheid na het overlijden van uw partner en wordt uitbetaald door de Sociale Verzekeringsbank.

Wettelijke regelingen zijn beperkt
In de afgelopen jaren is er fors bezuinigd op financiële regelingen voor nabestaanden. De hoogte van de wettelijk Anw-uitkering varieert van geen uitkering tot maximaal 70% van het minimumloon. Het bedrag is afhankelijk van verschillende factoren. Meer informatie over de hoogte van de Anw-uitkering vindt u op www.svb.nl

Aanvullende inkomsten zijn noodzakelijk
De Anw-uitkering is dus beperkt. Daarom zijn aanvullende inkomsten voor de nabestaanden van uw medewerkers noodzakelijk om te kunnen rondkomen. Wellicht zijn er extra inkomsten in de vorm van een partnerpensioen via de pensioenregeling van uw organisatie.

Aon biedt u daarom, in aanvulling op de Anw-uitkering, de collectieve Anw-hiaatverzekering aan. Zo verschaft u uw medewerkers en hun nabestaanden meer financiële zekerheid.

Aon: de beste ondersteuning voor u en uw medewerkers
Het Anw-hiaatprogramma van Aon biedt u een compleet programma inclusief een verzekering voor uw medewerkers. Wij ondersteunen u in de communicatie over deze regeling met folders en presentaties. Zo wordt deze regeling een gewaardeerde regeling. U faciliteert uw werknemers dus bij het kiezen van een goede aanvullende regeling. De verzekering wordt door hen individueel afgesloten, tegen een lage premie en met een hoge uitkering.

Voordelen werkgever

  • U versterkt uw totale pakket van arbeidsvoorwaarden en daarmee ook uw positie als aantrekkelijk werkgever.
  • Het is een vorm van goed werkgeverschap: u faciliteert een regeling met goede voorwaarden en scherpe premie.
  • De medewerker kiest zelf voor deelname en betaalt individueel zijn premie.