Netherlands
Scenario Analyse | Aon

Scenario Analyse


Bedreiging continuïteit uit verwachte hoek
Grote calamiteiten kunnen een bedreiging vormen voor de continuïteit van uw onderneming. Vaak worden deze calamiteiten als onrealistisch gezien en zijn de gevolgen ervan voor de organisatie veelal niet volledig in beeld. Hierdoor kan de organisatie na een calamiteit geconfronteerd worden met enorme financiële tegenvallers / claims die zij niet kan opvangen en die er mogelijk toe kunnen leiden dat de organisatie niet aan haar verplichtingen kan voldoen.

Voorbeelden hiervan zijn de treinramp in Canada die leidde tot faillissement van de Montreal, Main and Atlantic Railway en de ramp bij Chemie Pack, waarbij de claims van verschillende partijen de verzekerde aansprakelijkheidslimieten van de organisatie ver te boven gingen. Ook een product recall kan leiden tot forse aansprakelijkheidsclaims en reputatieschade.

Om uw organisatie te behoeden voor een dergelijke uitkomst na een calamiteit is het aan te raden om de gevolgen van grote calamiteiten inzichtelijk te maken en te vertalen naar financiële consequenties voor de organisatie. De uitkomsten kunnen door uw organisatie gebruikt worden voor de besluitvorming over de risicofinanciering binnen uw organisatie, maar ook voor eventuele aanpassingen in de operationele risicobeheersing. Aon Global Risk Consulting heeft ruime ervaring met het identificeren en kwantificeren van dergelijke scenario's bij uiteenlopende organisaties in diverse sectoren en kan u hier bij ondersteunen en begeleiden.
 

Enkele specifieke vormen van Scenario Analyse zijn:

Producten en diensten
 

Scenario Analyse
Risicoscenario's voor goed onderbouwde besluitvorming
Liability Risk Quantification
Aansprakelijkheidsscenario's afgestemd op uw risicoprofiel
Directors & Officers Liability Assessment
Zicht op uw bestuurdersaansprakelijkheidrisico's
Professional Indemnity Liability Assessment
Zicht op uw beroepsaansprakelijkheidrisico's

Cyber Risk Clean-up
Robuuste en gerichte beveiliging van uw bedrijfsinformatie
Weerstandsvermogenonderzoek
Uw onderbouwing voor een stabiele reservepositie
Budgetmodellering
Voor een strategisch verantwoord zekerheidsniveau