Netherlands

Profiteer van de no-riskpolis en het loonkostenvoordeel

 

No-riskpolissen en het loonkostenvoordeel zijn er om het voor werkgevers aantrekkelijk te maken om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. De afgelopen jaren steeg het aantal werkgeversvoordelen met 40%. De overheid verwacht dat werkgevers van alle regelingen op de hoogte zijn. In de praktijk blijkt dit niet zo te zijn, omdat er te veel, te complexe regelingen zijn.

No-riskpolis vaak niet (volledig) gebruikt

Met de no-riskpolis kunnen werkgevers veel geld besparen. Deze is bedoeld om werkgevers te beschermen tegen eventuele kosten van verzuim en langdurige arbeidsongeschiktheid van een medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt. Regelmatig zien wij dat werkgevers niet (volledig) gebruik maken van deze no-risk polis. Aon kan voor u onderzoeken of u recht heeft op teruggave van kosten voor verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Werkgevers laten loonkostenvoordeel liggen

Het loonkostenvoordeel is bedoeld als financiële tegemoetkoming aan werkgevers voor het bieden van een arbeidsplaats aan een medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt. Of iemand hiervoor in aanmerking komt, wordt bepaald door de overheid. Soms is dit op voorhand niet duidelijk en blijkt achteraf dat de werkgever financiële tegemoetkoming is misgelopen.

Aon’s advies: regel tijdig de doelgroepverklaring

Vraag nieuwe medewerkers naar hun uitkeringsverleden om na te gaan of ze onder een groep vallen, die door de overheid is aangemerkt als ‘op afstand tot de arbeidsmarkt’. Als werkgevers namelijk aanspraak willen maken op het loonkostenvoordeel, dan is het belangrijk dat de werknemer de doelgroepverklaring op tijd aanvraagt: binnen 3 maanden na indiensttreding. Na deze 3 maanden heeft de werknemer geen recht meer op de doelgroepverklaring.

Voorbeeld van het verlagen van loonkosten

Bij een onderzoek naar de sociale regelingen constateerde Aon dat een werkgever voor een medewerker loonkostenvoordeel had aangevraagd en ontvangen. De medewerker bleek echter ook langdurig ziek te zijn geweest in het afgelopen jaar. Daarvoor had de werkgever recht op een looncompensatie voor de loondoorbetaling bij ziekte. Dit leverde de werkgever, naast het loonkostenvoordeel van € 5.400 per jaar, een extra bedrag op van € 12.500.

 

Vul hier uw gegevens in voor vrijblijvend besparingsadvies

 

U wilt de besparing vast niet mislopen. Onze specialisten onderzoeken vrijblijvend waar u recht op heeft. Wel zo makkelijk! Vul hieronder uw gegevens in. Wij nemen snel contact met u op.

Klik hier om uw e-mailvoorkeuren te beheren.