Netherlands

Pensioenthermometer & pensioenvergelijker

 

Meer voordelen van regelmatige monitoring van uw dekkingsgraad

De pensioenthermometer houdt sinds 2008 de financiële positie van het gemiddelde Nederlands pensioenfonds bij. De pensioenthermometer is daarmee een benchmark voor de dekkingsgraad van pensioenfondsen. Op basis van actuele rentes en ontwikkelingen op de beurzen wordt dagelijks de dekkingsgraad vastgesteld.

Sinds enkele jaren is een duidelijk verschuiving gaande van pensioenregelingen op eind- en middelloon basis naar beschikbare premieregelingen. Een belangrijke vraag daarbij is of beschikbare premieregelingen beter zijn. Hoewel deze vraag niet eenduidig te beantwoorden is, biedt Aon met de Pensioenvergelijker wel enkele belangrijke inzichten. Bijvoorbeeld hoe recente marktontwikkelingen de vooruitzichten van pensioenregelingen hebben beïnvloed. Ook wordt er een vergelijking gemaakt met een middelloonregeling met gelijkwaardige opbouw.

pensioenthermometerpensioenvergelijker
Pensioenthermometer Pensioenvergelijker