Netherlands

Pensioenvergelijker

 

Hoe werkt een DC-regeling?

Een Defined Contribution-regeling (DC-regeling) wordt ook wel een beschikbare premieregeling genoemd. Bij een DC-regeling betaalt de werkgever een vooraf vastgestelde premie. Deze premie wordt bepaald als een leeftijdsafhankelijk percentage van de pensioengrondslag (pensioengevend salaris min AOW-inbouw). De lijst met premies wordt aangeduid als premiestaffel.

 

De beschikbare premie na aftrek van kosten wordt in een individueel beleggingspotje belegd. Dit gebeurt veelal volgens een gekozen Life Cycle. Over deze belegde premies worden beleggingsrendementen behaald. Aan deze beleggingsrendementen worden vervolgens de kosten voor het beheer van de beleggingen onttrokken.

Door de inleg van de beschikbare premies en de behaalde beleggingsrendementen resteert op de pensioendatum een kapitaal. Dit kapitaal moet gebruikt worden voor de aankoop van een levenslang ouderdomspensioen, al dan niet in combinatie met een partnerpensioen. Het is mogelijk om met het verkregen kapitaal pensioen aan te kopen bij een andere verzekeraar dan de pensioenuitvoerder. Dit heet ‘pensioenshoppen’. De hoogte van het pensioen is afhankelijk van de op de pensioendatum geldende rentestand en levensverwachting. Bij een hogere rentestand kan meer pensioen ingekocht worden en vice versa.

Persberichten

27-07-2022 Potentie beschikbare premieregeling neemt ook in eerste kwartaal 2022 toe
17-08-2021 Potentie beschikbare premie (Defined Contribution) neemt toe in eerste kwartaal 2021
 
Naar het archief