Netherlands

Pensioenvergelijker

 

Uitgangspunten

 

In de Pensioenvergelijker worden zes uitgangspunten gehanteerd.

Gehanteerde Life Cycle
Voor de gehanteerde Life Cycle zijn wij uitgegaan van de volgende Life Cycle:

life cycles

life cycles

life cycles

Inflatie
Als inflatie wordt de historische CBS-prijsinflatie genomen. Voor de toekomst wordt een gemiddelde inflatie van 2% verondersteld.

Rendementen
Er wordt gerekend met de Capital Market Assumptions van Aon. Deze worden per kwartaal vastgesteld.

Hoogte van de premie
Voor de hoogte van de premie hebben wij in het voorbeeld gewerkt met:

  • een leeftijdsafhankelijk premiepercentage vermenigvuldigd met het pensioengevend salaris min AOW-inbouw;
  • de AOW-inbouw voor 2016, gelijk aan € 12.953;
  • staffel 2 voor het leeftijdsafhankelijke premiepercentage, afkomstig uit het staffelbesluit van 12 februari 2013. Deze staffels gaan uit van een middelloonregeling met pensioenleeftijd van 67 en een opbouwpercentage van 1,875% bij een rekenrente van 3%.

premiepercentage
Voorbeeld: voor een 45-jarige met een salaris van € 40.000 is de premie voor 2016 gelijk aan 17,0% * (40.000 – 12.953) = € 4.597

Kosten
De beleggingskosten (gemeten als Total Expense Ratio, TER) zijn 0,35% per jaar.

De switchkosten (de aan- en verkoopkosten) zijn nihil.

Aanwendingstarieven
Het aanwendingstarief geeft weer hoeveel pensioen aangekocht kan worden met het kapitaal. Dit wordt beïnvloed door de rentestand, levensverwachting en kosten voor de verzekeraar.

In tegenstelling tot de meeste weergaven van het aan te kopen kapitaal, wordt in de Pensioenvergelijker rekening gehouden met de op de pensioendatum geldende marktrente.

Door gebruik te maken van de meest recente overlevingstafels van het Actuarieel Genootschap, wordt rekening gehouden met de stijgende levensverwachting van de Nederlandse bevolking.