Netherlands

Pensioenthermometer

 

Uitgangspunten

Hieronder is de strategische beleggingsmix weergegeven van het gemiddelde Nederlandse pensioenfonds. Hiermee wordt de (benodigde) dekkingsgraad vastgesteld.

 

beleggingsmix

In aanvulling op de strategische beleggingsmix wordt het volgende verondersteld:

  • het pensioenfonds herbalanceert periodiek de beleggingsmix;
  • het valutarisico is niet afgedekt;
  • het renterisico (mismatch duration versus verplichtingen) is voor circa 40% afgedekt.

 

De karakteristieken van de pensioenverplichtingen zijn als volgt:

  • een gemiddelde duratie van circa 20 jaar;
  • circa een derde van de pensioenverplichtingen is toe te rekenen aan pensioengerechtigden.
De pensioenpremie wordt verondersteld kostendekkend te zijn.