Netherlands

Pensioenvergelijker

 

Life Cycle beleggen

Binnen de pensioenverzekeringscontracten bieden de pensioenuitvoerders verschillende beleggingsmogelijkheden aan. Deze variëren van volledig zelf de beleggingsmix bepalen tot het zogenaamde Life Cycle-beleggen. Bij Life Cycle-beleggen besteedt de deelnemer de beleggingen volledig uit aan de pensioenuitvoerder.

 

Het concept van Life Cycle-beleggen is een methode waarbij het risicoprofiel van de beleggingsportefeuille voor de deelnemer op basis van zijn of haar leeftijd verandert. Naarmate de deelnemer ouder wordt (en dichter bij zijn/haar pensioenleeftijd komt), wordt het totale risico van de beleggingsportefeuille afgebouwd. Onderstaande figuur geeft dit schematisch weer.

De achterliggende gedachte is als volgt: naarmate de deelnemer ouder wordt, heeft de deelnemer minder kans om eventuele beleggingsverliezen in de resterende tijd tot aan pensioendatum te compenseren. Het beleggingsrisico zal daarom lager worden naarmate de deelnemer dichter bij zijn/haar pensioenleeftijd komt. In de laatste jaren wordt ook het risico op een laag pensioen als gevolg van lage marktrente verlaagd.

Binnen het Life Cycle-aanbod van de pensioenuitvoerder kunnen deelnemers kiezen uit verschillende risicoprofielen. Hierbij hanteren de pensioenuitvoerders verschillende profielen variërend van zeer offensief tot zeer defensief. Er worden ook andere namen gebruikt, zoals ambitieus of conservatief. De beleggingsmix van een offensieve Life Cycle heeft een hoger risico dan een neutrale Life Cycle. De neutrale Life Cycle heeft weer een hoger risico dan de defensieve variant. Alle varianten bevatten wel hetzelfde concept van minder risico naarmate de pensioendatum nadert.

De risicoprofielen zijn in de onderstaande grafiek schematisch weergegeven:

life cycles

Iedere pensioenuitvoerder heeft eigen Life Cycle-profielen ontworpen. Deze verschillen in:

  • strategische beleggingsmix per leeftijdscohort;
  • wijze van afbouw risico naarmate leeftijd deelnemer toeneemt;
  • beleggingsproducten waarin daadwerkelijk belegd wordt.
Jaarlijks doen wij een uitgebreid onderzoek onder uitvoerders van DC-regelingen van de Life Cycle-beleggingen. Jaarlijks beoordelen we de meeste pensioenuitvoerders die een Life Cycle-product aanbieden. Op basis van diverse criteria, zoals verwachte pensioenuitkering, kosten en kwaliteit van de uitvoerder, maken we een uiteindelijke rangschikking van de betreffende pensioenuitvoerders van het Life Cycle-product.