Netherlands

Pensioenvergelijker

 

DC Thermometer op Maat

 

Voor uw gehele populatie wordt op maandbasis een prognose geboden van de te verwachten kapitalen en daarmee aan te kopen pensioen. Hiermee heeft u een pensioenplanner voor uw personeel ter beschikking. De deelnemers krijgen een inlogcode en kunnen dan zien hoe hun kapitaal ontwikkelt en wat de hoogte is van het pensioen, dat ze kunnen aankopen met het kapitaal. Hier wordt zowel gekeken naar het opgebouwde kapitaal en de projectie naar de toekomst. Periodiek worden de werkelijke standen van de kapitalen aangepast in de pensioenplanner. Tevens wordt de toekomst voor meerdere scenario’s doorgerekend, zodat uw medewerkers inzicht krijgen in de bandbreedte van de te verwachten kapitalen en pensioenen.