Netherlands

Pensioenvergelijker

 

Life Cycle Fondsen Benchmark

 

Bent u op zoek naar een pensioenuitvoerder voor de uitvoering van uw beschikbare premieregeling? Of wordt uw pensioencontract met uw uitvoerder binnenkort verlengd? Iedere uitvoerder zal u in dat geval een zo aantrekkelijk mogelijk voorstel doen. Hoe bepaalt u welk voorstel voor u het meest aantrekkelijk is? Aon ondersteunt u hierbij. De Life Cycle Fondsen Benchmark geeft u inzicht in de prestaties van de Life Cycle-beleggingsfondsen van de verzekeraars en Premie Pensioen Instellingen (PPI) zodat u de voorstellen veel beter op waarde kunt schatten. De kwaliteit van de beleggingsfondsen in een beschikbare premieregeling heeft immers veel invloed op de hoogte van het pensioen van uw medewerkers.

De Life Cycle Fondsen Benchmark van Aon is een jaarlijks terugkerend onderzoek dat Aon sinds 2008 uitvoert onder verzekeraars en PPI’s naar de Life Cycle-beleggingsfondsen. De benchmark geeft u objectief inzicht met betrekking tot:

  • het behaalde rendement ten opzichte van het risico;
  • de kosten van de beleggingsfondsen;
  • de kwaliteit van de pensioenuitvoerder.
Daarnaast is er ter ondersteuning van deze kwalitatieve analyse ook een kwantitatieve analyse toegevoegd. Hierin wordt voor een aantal maatmensen en voor bepaalde maatmensen doorgerekend wat de verwachte hoogte van het pensioen is en de mate van onzekerheid. Dit levert een extra element op in de totale vergelijking van de pensioenuitvoerders, waardoor u de voorstellen van de diverse aanbieders nog beter op waarde kunt schatten.

 

Wat bieden wij u?
Wij vergelijken dit jaar in totaal vijftien pensioenuitvoerders, waarvan negen verzekeraars en zes PPI’s. Ook ondersteunen wij u bij de besprekingen van de pensioenoffertes van de pensioenuitvoerders, zodat u op basis van de juiste kwalitatieve en kwantitatieve informatie kunt onderhandelen. Zo komt u tot de beste keuze voor de uitvoerder van de Life Cycle en PPI. Indien gewenst kan een investment-consultant bij een van de besprekingen aanwezig zijn en u ondersteunen bij het voeren van de onderhandeling.

Onafhankelijk, objectief en uniek in de markt
Dit onderzoek is het enige onafhankelijke onderzoek van deze omvang dat alle belangrijke pensioenuitvoerders in de markt onderzoekt. Bij elke pensioenuitvoerder is het mogelijk om te kiezen tussen een aantal verschillende Life Cycle-producten die voornamelijk van elkaar verschillen in hun mate van risico. Aon heeft al deze beleggingsmogelijkheden van de pensioenuitvoerders geanalyseerd. Op basis van onze ervaring kunnen wij stellen dat ruim 90% van de deelnemers aan een beschikbare premieregeling geen actieve keuze maakt voor een beleggingsprofiel. Wij gaan daarom bij ons onderzoek uit van de door de aanbieder aangegeven default Life Cycle.

Het kwantitatieve stuk van de vergelijking wordt uitgevoerd in een scenario-analyse, wat inhoudt dat er gekeken wordt naar verschillende ontwikkelingen van de aandelenmarkt en rente. De risico’s die verbonden zijn aan de diverse Life Cycles komen dan duidelijk aan het licht. De maatmensen waar de berekeningen op gebaseerd zijn, vormen een afspiegeling van een medewerkersbestand behorende bij een onderneming die net als u op zoek is naar een uitvoerder voor een beschikbare premieregeling.

Uit het onderzoek volgt een rangschikking van de aanbieders op het gebied van hun Life Cycle-fondsaanbod. Met de uitkomsten van deze benchmark gaat u met meer kennis en vertrouwen het offertetraject in om de best passende pensioenregeling voor uw bedrijf te vinden.