Netherlands

Pensioenvergelijker

 

Scenario-analyse bij contractverlenging

 

In de scenario-analyse wordt een prognose gemaakt van de kosten voor de werkgever én inzicht geboden in de uitkomsten voor de deelnemer. De scenario-analyse is een prognose voor de toekomst (vijf tot vijftien jaar), waarbij de kapitalen voor een aantal, vooraf af te stemmen, maatmensen worden doorgerekend op basis van tweeduizend scenario’s. Deze prognose is gebaseerd op historie én op onze expertvisie van de toekomst. Hierbij wordt rekening gehouden met de Life Cycle-opbouw. Op pensioendatum worden de kapitalen omgezet naar pensioenen op basis van markttarieven. Daarnaast worden de kosten voor de werkgever bepaald.

Met deze prognoseberekening krijgen de werkgever, werknemer, ondernemingsraad (or) en overige belanghebbenden inzicht in de te verwachten pensioenkapitalen- en uitkomsten, maar ook in de risico’s dat het pensioen hoger of lager uitvalt. Tevens krijgt de werkgever inzicht in de kosten die met de pensioenregeling gemoeid zijn.

life cycles

Wat heeft u eraan?
De werkgever krijgt stapsgewijs een helder overzicht van:

  • totale kosten huidige regeling en per offerte;
  • wat verzekerd is in de huidige regeling en per offerte;
  • wat het de werknemers oplevert en wat de risico’s zijn;
  • hoe de Life Cycles uitpakken.
Zodoende kunt u beter geïnformeerd beslissingen nemen en heeft u meer informatie voor gesprekken/onderhandelingen met or/vakbond.